Aktualności
6 CZERWCA 2020 14:14
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na webinar "Ochrona danych osobowych w CT (Sponsor, CRO, Ośrodek badawczy)", zaplanowany na wtorek, 7 lipca 2020 od godziny 10.00.

Podczas webinaru, który odbędzie się w postaci sesji Q&A, poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w badaniach klinicznych. Sesję poprowadzi mec. Anna Buczyńska Borowy, Dyrektor Zarządzający "Privacy By Design" by A.B.B. Advisory & Management.

Zakres tematyczny, który będzie omówiony zależy wyłącznie od uczestników! Zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji do dnia 19 czerwca poprzez poniższy formularz:
https://forms.gle/KgsYd3BdcSXs4oLz8


REJESTRACJA I OPŁATY

Wymagana wcześniejsza rejestracja, która rozpocznie się od 12 czerwca 2020:
https://app.evenea.pl/event/ochrona-danych-gcppl/

Udział Członków Stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami jest bezpłatny.
Udział osób spoza Stowarzyszenia GCPpl wynosi 50 zł.


31 MAJA 2020 15:23
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na nasze kolejne Seminarium pt.

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej najszybciej rozwijającym się obszarem medycyny”

Seminarium odbędzie się w środę 10. czerwca 2020 w godzinach 15.00-18.30, całkowicie online przy wykorzystaniu platformy Evenea.

Link do rejestracjihttps://app.evenea.pl/event/car-t/

Udział w Seminarium wymaga wcześniejszej rejestracji, która rozpocznie się od 1 czerwca 2020. Dla wszystkich Członków Stowarzyszenia bilety są bezpłatne, dla osób spoza Stowarzyszenia bilety będą w cenie 50 zł.

Przełomowa, najbardziej zaawansowana i spersonalizowana technologia stosowana w leczeniu pacjentów wymagają nowego podejścia do badań klinicznych zarówno po stronie ośrodków badawczych, jak i monitorowania.

Podczas Seminarium zostaną poruszone tematy zagadnienia związane z regulacjami obowiązującymi w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przełomową immunoterapię CAR-T Cells, która zaledwie od kilku miesięcy z sukcesem rozwija się w Polsce. Prelegentami będą sami specjaliści w tym obszarze:

 • Dr hab. n. med. Dariusz Śladowski, Komitet Zaawansowanych Terapii EMA/ Zakład Transplantologii oraz Centralny Bank Tkanek, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Dr Tomasz Ołdak, Członek Zarządu, Polski Bank Komórek Macierzystych, FamiCord Group,
 • Prof. Krzysztof Kałwak, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Marcin Piejko, III Katedra Chirurgii Ogólnej UJCM / Bank Komórek ZBK WBBiB UJ
 • Dr Paweł Wiśniewski, Prezes Helix Immuno-Oncology

Temat zostanie przedstawiony z perspektywy sponsora komercyjnego oraz niekomercyjnego, laboratorium, a także ośrodka badawczego. Możliwości finansowania rozwoju CAR-T Cells przez Agencję Badań Medycznych omówi Dr Adam Sobczak.

Ponadto zwrócona zostanie także uwaga na specyfikę monitorowania badania klinicznego ATMP.

W załączeniu znajdziecie Państwo agendę seminarium.

Serdecznie zapraszamy!

Z pewnością będzie to duża porcja unikalnej wiedzy.


 


29 MAJA 2020 09:55
Autor: Antoni Jedrzejowski

23 maja 2020 miało miejsce Seminarium Stowarzyszenie GCPpl pt. „Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. Wpływ epidemii COVID-19 na badania kliniczne: zagrożenia i szanse”. To już drugie tej wiosny Seminarium GCPpl przeprowadzone całkowicie online. Prawie 300 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu poświęcając na nie dużą część wolnej soboty co uznaję za frekwencyjny sukces. Poprzez to Seminarium chcieliśmy zaakcentować nasze coroczne święto obchodzone 20 maja - Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych (MDBK). W tym roku nie mogliśmy spotkać się jak zwykle w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale trwająca pandemia SARS-CoV-2 podkreśla kluczowa rolę badań klinicznych bez których nie będzie skutecznego leczenia COVID-19 ani tym bardziej specyficznej profilaktyki przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Doroczną Konferencję z okazji MDBK przekładamy na wrzesień 2020, być może również w formie zdalnej co pozwoli na szerokie uczestnictwo osobom spoza Warszawy. Aby zaznaczyć w przestrzeni publicznej święto badań klinicznych, trzy współdziałające organizacje GCPpl, INFARMA i PolCRO przygotowały serię publikacji, które stopniowo będą ukazywały się w mediach, zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami i do szerokiego ich udostępniania. Seminarium GCPpl w dniu 23 maja w całości było poświęcone wpływowi epidemii SARS-CoV-2 na różne aspekty badań klinicznych ze specjalnym uwzględnieniem specyfiki polskiej. W pierwszej części Seminarium zapoznaliśmy się z kluczowymi elementami dokumentu „Dobra praktyka badań klinicznych produktów leczniczych w trakcie trwania epidemii COVID-19" który został wypracowany przez Zespól ekspertów GCPpl, INFARMY i PolCRO. Cały projekt prowadzi Bartłomiej Kopacz a prace poszczególnych zespołów roboczych koordynują Maciej Kopeć (Regulacje i aspekty prawne), Aneta Sitarska-Haber (Działalność operacyjna i zarządzanie badaniami klinicznymi), Małgorzata Kudelska (Badany produkt leczniczy) oraz Przemysław Grochowski (Wiarygodność danych). Poszczególni liderzy tego projektu zaprezentowali najważniejsze zalecenia i dobre praktyki wypracowane w ostatnich tygodniach. Zabrakło jedynie Macieja Kopcia, ale w przerwie spotkania mogliśmy posłuchać muzycznego przesłania jakie dla nasz przygotował, link w załączeniu (https://www.youtube.com/watch?v=h5YplDJlXz4&feature=share&fbclid=IwAR2FOx44_OiUJBS6xUbXnNt3urTU8M3ufAMjMMmK78Hh0nDlITGyhmoaT0). Dokument Dobrych Praktyk odzwierciedla aktualne wytyczne międzynarodowe EMA/FDA oraz wszystkie polskie zalecenia i komunikaty. Aktualnie mamy wersje 3.0 dokumentu Dobrych Praktyk która jest dostępna na stronach internetowych Stowarzyszenia GCPpl razem z angielskim tłumaczeniem.  Planowane jest aktualizowanie tego dokumentu w zależności od zmian prawnych związanych z epidemią COVID-19 i pojawiania się nowych lub zmienionych wytycznych polskich i międzynarodowych. Więcej informacji na temat tego projektu i dokumentu Dobrych Praktyk znajduje się w osobnym artykule opublikowanym w poprzednim numerze Badań Klinicznych.

W sesji popołudniowej Seminarium mieliśmy znakomitych gości, którzy podzielili się swoimi unikatowymi doświadczeniami i ekspercka wiedzą na temat wpływu obecnej epidemii na badania kliniczne. Pani Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych URPL przedstawiła zmiany w działalności swojego Departamentu, dotychczasowe komunikaty Prezesa URPL i kluczowe kwestie zawarte w „Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącej zarządzania badaniami klinicznymi w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2019”. W imieniu Stowarzyszenie GCPpl chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor i jej Zespołowi za ogromny wysiłek włożony, aby zminimalizować negatywny wpływ epidemii na nowe i bieżące badania kliniczne. To bardzo ważne, że Departament Badań Klinicznych działając w bardzo trudnych warunkach logistycznych i kadrowych był w stanie dotrzymać standardowych terminów na ocenę nowych badań oraz wniosków o dokonanie istotnej zmiany. Kolejnym naszym gościem był dr n.med. Marek Czarkowski, Prezes Stowarzyszenia Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce (SCPKBP) i Przewodniczący Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie. Pan Doktor Marek Czarkowski zaprezentował Stanowisko SCPKBP w sprawie trybu działania komisji bioetycznych podczas epidemii COVID-19 podkreślając, że opiniowanie badań klinicznych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinno być realizowane zgodnie z zasadami określonymi m. in. w §6 Rozporządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych z dnia 11 maja 1999r. Kluczowa i optymistyczna konkluzja jest taka, że pomimo licznych trudności logistycznych i technicznych możliwe jest realizowanie wszystkich kluczowych zdań Komisji Bioetycznych. Kolejny gość, Pani Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Polskiej Kolacji Pacjentów onkologicznych i Redaktor Naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego” przedstawiła działania organizacji pacjenckich w tym działania projekty wspólnie ze Stowarzyszeniem GCPpl. Zdaniem Prelegenta, pacjenci onkologiczni nie zgłaszają istotnych problemów w związku z kontynuacją prowadzonych badań klinicznych poza trudnościami z dojazdem do ośrodków poza ich miejscem zamieszkania. Pacjenci są zaniepokojeni, że opóźnia się otwieranie nowych badań oraz rekrutacja w aktualnie tworzących się badaniach zwłaszcza tych wymagających hospitalizacji. Po raz kolejny pojawił się postulat stworzenia rejestru i ogólnopolskiej infolinii, która udzielałaby informacji na temat badań klinicznych toczących się w Polsce. Kolejny prezenter, Pani Anna Buczyńska-Borowy, Dyrektor Zarządzający „Privacy By Design” by ABB Advisory & Management przedstawiła w świetle wymogów RODO działania jakie podejmujemy w badaniach klinicznych w trakcie epidemii: stosowanie elektronicznej zgody, zdalne wizyty pacjentów, przesyłanie leku badanego do domu uczestnika badania, dostosowywanie strategii monitoringu do poziomu ryzyka oraz zdalna weryfikacja danych źródłowych. Każdy w tych aspektów wymaga szczegółowej analizy wpływu na procesy ochrony danych osobowych i dokumentowania wszystkich decyzji i zmian w tym zakresie. Ten temat na pewno będzie wracał w trakcie następnych spotkań i szkoleń GCPpl. Mieliśmy też okazję posłuchać prezentacji dr n. med. Pawła Grzesiowskiego, Dyrektora Centrum Medycyny Zachowawczej i Rehabilitacji oraz Prezesa Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”. Ekspert zaprezentował aktualne dane epidemiologiczne dotyczące SARS-CoV-2, możliwości leczenia COVID-19 oraz stan prac badawczych nad profilaktyką zakażeń w tym dedykowanymi szczepionkami. Zdaniem Pana Doktora Pawła Grzesiowskiego SARS-CoV-2 stanie się wirusem endemicznym, postanie na dłużej w populacji ludzkie powodując lokalne epidemie w większych skupiskach ludzkich. Wirus ma tendencję do mutowania choć na chwile obecną mutacje nie maja widocznego wpływu na przebieg choroby COVID-19 i właściwości immunologiczne wirusa. Obecnie główne kierunki leczenia COVID-19 opierają się o produkty lecznicze dostępne na rynku i zarejestrowane w innych wskazaniach, brakuje informacji o pracach badawczych produktów innowacyjnych. Trwają badania kliniczne fazy 2 nad szczepionkami, ale biorąc pod uwagę cykle produkcji minimum 12-18 miesięcy to na szeroki dostęp do szczepień przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Ostatni tego dnia ekspert dr n.med. Piotr Iwanowski z Zarządu GCPpl zaprezentował kluczowe międzynarodowe wytyczne dotyczące projektowania i prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych dedykowanych leczeniu COVID-19. Seminarium podsumowała Pani Aneta Sitarska-Haber, Wice Prezes Stowarzyszenia GCPpl która podziękowała wszystkim prelegentom i podkreśliła, że ostatnie doświadczenia w prowadzeniu badań klinicznych  w trakcie epidemii przełożą się na trwałe zmiany w międzynarodowych wytycznych i codziennej praktyce badań klinicznych w następnych latach. Prezentacje będą dostępne na stronach internetowych GCPpl. Zapowiedzieliśmy też dwa kolejne zdalne spotkania Stowarzyszenia GCPpl: Seminarium „Produkty lecznicze terapii zaawansowanej” 10 czerwca 2020 oraz Walne Zebranie Członków GCPpl 24 czerwca o godzinie 14.00 termin pierwszy) i 15.00 (termin drugi) na które serdecznie zapraszam!


27 MAJA 2020 15:27
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

w zakładce "Grupy Robocze - Grupa Szkoleniowa" umieszczone zostały prezentacje z seminarium GCP 

"Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. Wpływ epidemii COVID-19 na badania kliniczne: zagrożenia i szanse”, 

które odbyło się 23. maja 2020.

 


13 MAJA 2020 21:33
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy zaktualizowaną „Dobrą praktykę badań klinicznych produktów leczniczych w trakcie trwania epidemii COVID-19”, wersja 3.0 z dnia 13 maja 2020, po polsku oraz angielsku. Aktualizacje opierają się przede wszystkim na zmodyfikowanych wytycznych EMA (Guidance on the management of clinical trials during the COVID_19 pandemic, version 3.0 dated 28 Apr 2020) jak również zapisach Tarczy Antykryzysowej obowiązujących w Polsce i dotyczą w głównej mierze poniższych rozdziałów:

 1. Regulacje i aspekty prawne
 2. Interpretacje wytycznych w obszarze wstrzymania i zawieszenia biegu terminów w postepowaniach administracyjnych będących w zakresie URPL i KE (rozdziały 1.1.4; 1.2.1; 1.3.5)
 3. Działalność operacyjna / zarzadzanie badaniami klinicznymi
 4. Ponowne otwarcie skriningu i rekrutacji (2.2.2)
 5. Rozpoczęcie nowego badania w ośrodku (2.3)
 6. Monitorowanie badań klinicznych (2.6)

Inicjatywę koordynuje Bartłomiej Kopacz (Bartlomiej.Kopacz@AstraZeneca.com), prace prowadzone są w 4 zespołach:

1. Regulacje i aspekty prawne: Maciej Kopec (maciej.kopec@roche.com)

2. Operacja kliniczne: Aneta Sitarska-Haber (Aneta.SitarskaHaber@ppdi.com)

3. Leczniczy produkt badany: Małgorzata Kudelska (Malgorzata.Kudelska@quintiles.com)

4. Integralność danych: Przemysław Grochowski (Przemek.Grochowski@quintiles.com)

 

Przekazujemy proponowane dobre praktyki i możliwe rozwiązania, które można rozważyć i dostosować do każdego badania klinicznego (komercyjnego i niekomercyjnego) w celu wyeliminowania ryzyka. Część z przedstawionych rekomendacji istnieje już jako rozwiązania wprowadzone przez Sponsorów, Ośrodki czy Komisje Bioetyczne. 

 

Dokument, który przekazujemy do szerokiej dystrybucji, będzie podlegał dalszym modyfikacjom, zależnie od pojawienia się kolejnych rekomendacji, komunikatów i uwag ze strony URPL, Komisji Bioetycznych, Ministerstwa Zdrowia, oraz innych instytucji i podmiotów zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych.

 

Zwracamy jednocześnie Państwa uwagę na pojawiające się nieprawdziwe informacje dotyczące rekomendacji w zakresie COVID-19. Sugerujemy korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł tj.:

Prosimy o uważne weryfikowanie pojawiających się doniesień i w celu potwierdzenia skontaktowanie się z osobami wymienionymi w tym dokumencie

Chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania inicjalnej wersji rekomendacji i będą w dalszym ciągu pracować nad ich rozwijaniem.


11 MAJA 2020 10:58
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce zaprasza na Walne Zebranie Członków podsumowujące działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku. 

 

Ze względu na epidemię COVID-19 zdecydowaliśmy, że Walne Zebranie zostanie przeprowadzone w postaci spotkania online w dniu 24 czerwca 2020 o godzinie 14.00 a w przypadku braku quorum o godzinie 15.00. Plan spotkania oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków w załączeniu. Zapewnimy, że jedynie członkowie Stowarzyszenie będą mogli dołączyć do spotkania oraz umożliwimy głosowania w trakcie.

 

Prosimy o rejestrację na Walne zebranie na portalu Evenea, link do rejestracji poniżej:

 

https://app.evenea.pl/event/walne-gcppl/

 

Ze względu na konieczność weryfikacji każdego uczestnika jako członka GCPpl prosimy o rejestrowanie się odpowiednio wcześnie, sugerujemy, aby zarejestrować się przed 17 czerwca 2020.

 

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa zdalną obecność na Walnym Zebraniu Członków GCPpl

 

W załączeniu dostępna jest agenda spotkania.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


10 MAJA 2020 20:49
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na nasze kolejne Seminarium pt. „Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. Wpływ epidemii COVID-19 na badania kliniczne: zagrożenia i szanse”

Seminarium odbędzie się w sobotę 23 maja 2020 w godzinach 10.00-14.30, całkowicie online przy wykorzystaniu platformy Evenea którą z dobrym skutkiem wykorzystaliśmy w trakcie poprzedniego Seminarium. W trakcie Seminarium chcemy zaakcentować Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych i skupić się na wpływie jaki ma epidemia COVID-19 na badania kliniczne. Przedstawimy i przedyskutujemy kluczowe elementy Dobrej Praktyki badań klinicznych wypracowane przez Zespól ekspertów GCPpl, INFARMY i POLCRO. Omówimy, jak epidemia COVID-19 wpływa na działalność URPL i komisji bioetycznych. Dowiemy się jaka jest perspektywa pacjentów i jakie są ich obawy związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych. Przeanalizujemy, jak się mają wymogi RODO do różnych opcji zdalnego monitorowania badań klinicznych. A na zakończenie przedstawimy na jakim etapie są badania nad leczeniem i profilaktyką COVID-19 czyli kiedy przestaniemy nosić maseczki….

Poniżej lista tematów i prezenterów:

 • Projekt „Dobra praktyka badań klinicznych produktów leczniczych w trakcie trwania epidemii COVID-19” i co dalej – Bartłomiej Kopacz

 • Dobra Praktyka BK w trakcie epidemii COVID-19: Regulacje i aspekty prawne – Małgorzata Kudelska

 • Dobra Praktyka BK w trakcie epidemii COVID-19: Działalność operacyjna i zarządzanie badaniami klinicznymi – Aneta Sitarska-Haber

 • Dobra Praktyka BK w trakcie epidemii COVID-19: Badany produkt leczniczy prawne – Małgorzata Kudelska

 • Dobra Praktyka BK w trakcie epidemii COVID-19: Wiarygodność danych – Przemysław Grochowski

 • Działalność URPL w trakcie epidemii COVID-19: wpływ na bieżące i nowe badania kliniczne – Ewa Ołdak

 • Stanowisko Stowarzyszenia Członków i Pracowników Komisji Bioetycznych w Polsce w sprawie trybu działania komisji bioetycznych w trakcie epidemii COVID-19 - Marek Czarkowski

 • Uczestnictwo w badaniu klinicznych w trakcie epidemii COVID-19: perspektywa pacjenta – Aleksandra Rudnicka

 • RODO w badaniach klinicznych w czasach pandemii - Anna Buczyńska- Borowy

 • Kierunki i postępy badań nad leczeniem i szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 czyli kiedy przestaniemy nosić maseczki – Paweł Grzesiowski

 • Drug development w biegu: projektujemy badanie kliniczne w COVID-19 – Piotr Iwanowski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych Seminarium jest bezpłatne, ale tylko członkowie Stowarzyszenia GCPpl uzyskają dostęp do prezentacji. Zapraszamy !!!


21 KWIETNIA 2020 15:00
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz zainteresowane osoby spoza naszego Stowarzyszenia na kolejne seminarium pt.: "Cyfrowa rewolucja w badaniach klinicznych", które odbędzie się w dniu 25.04.2020. Po raz pierwszy spotkanie będzie prowadzone w formie wideokonferencji z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną. Tym razem spotkanie organizowane jest wspólnie przez grupę roboczą ds. IT i mHealth oraz grupę ds. badań niekomercyjnych. Agenda w załączeniu.
 
Link do rejestracji:

https://app.evenea.pl/event/cyfrowa-rewolucja/

UWAGA - osoby zarejestrowane - Po akceptacji zgłoszenia (oraz w przypadku płatnych biletów - opłaceniu uczestnictwa) każdy z uczestników otrzymuje bilet, na którym znajduje się adres www do uzyskania indywidualnego linku do  uczestnictwa w wideokonferencji. W związku z tym bardzo prosimy o dokończenie rejestracji od razu po otrzymaniu biletu.

*Członków Stowarzyszenia GCPpl (bilety bezpłatne) prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uiszczenie zaległych składek. Opcja dostępna w swoim profilu, po zalogowaniu.

Seminarium jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami.
Odpłatność dla osób spoza GCPpl wynosi 60 zł.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Beata Maciejewska (tel. 602 146 500), Przemysław Mistur (tel. 695 931 316)

lub e-mail: niekomercyjne@gcppl.org.pl


15 KWIETNIA 2020 18:45
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

W opinii organizacji branżowych POLCRO, GCPpl oraz INFARMA, pandemia wirusa SARS-CoV-2019 jest bardzo poważnym zdarzeniem, który wpływa na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego oraz na praktycznie wszystkie prowadzone i planowane badania kliniczne. Sponsorzy i badacze mają obowiązek rozważyć wszelkie ryzyka i zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom badania klinicznego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, trzy organizacje branżowe GCPpl, POLCRO oraz INFARMA przygotowały dokument „Dobra praktyka Badań Klinicznych w trakcie trwania epidemii COVID-19”, w załączeniu uaktualniona wersja 2.0 dokumentu z dnia 15 kwietnia 2020 oraz jej tłumaczenie na język angielski.

Inicjatywę koordynuje Bartłomiej Kopacz (Bartlomiej.Kopacz@AstraZeneca.com), prace prowadzone są w 4 zespołach:

1. Regulacje i aspekty prawne: Maciej Kopec (maciej.kopec@roche.com)

2. Operacja kliniczne: Aneta Sitarska-Haber (Aneta.SitarskaHaber@ppdi.com)

3. Leczniczy produkt badany: Małgorzata Kudelska (Malgorzata.Kudelska@quintiles.com)

4. Integralność danych: Przemysław Grochowski (Przemek.Grochowski@quintiles.com)

Przekazujemy proponowane dobre praktyki i możliwe rozwiązania, które można rozważyć i dostosować do każdego badania klinicznego (komercyjnego i niekomercyjnego) w celu wyeliminowania ryzyka. Część z przedstawionych rekomendacji istnieje już jako rozwiązania wprowadzone przez Sponsorów, Ośrodki czy Komisje Bioetyczne. 

Dokument, który przekazujemy do szerokiej dystrybucji, będzie podlegał modyfikacjom, zależnie od pojawienia się kolejnych rekomendacji, komunikatów i uwag ze strony URPL, Komisji Bioetycznych, Ministerstwa Zdrowia, oraz innych instytucji i podmiotów zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych.

Zwracamy jednocześnie Państwa uwagę na pojawiające się nieprawdziwe informacje dotyczące rekomendacji w zakresie COVID-19. Sugerujemy korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł tj.:

Prosimy o uważne weryfikowanie pojawiających się doniesień i w celu potwierdzenia skontaktowanie się z osobami wymienionymi w tym dokumencie

Chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania inicjalnej wersji rekomendacji i będą w dalszym ciągu pracować nad ich rozwijaniem.

 

Z poważaniem

 

Kierownictwo GCPpl, POLCRO, INFARMA


18 MARCA 2020 16:51
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

Na dzisiejszym spotkaniu GCPpl, INFARMA i PolCRO podjęły decyzję o przygotowaniu dokumentu pod roboczą nazwą „Dobre praktyki prowadzenia BK w trakcie trwania epidemii COVID-19”. Mamy w naszych firmach zarówno farmaceutycznych jak i globalnych CRO dużo doświadczeń z krajów dotkniętych pandemią odnośnie tego jak prowadzić BK, redukować ryzyka dla uczestników, badaczy, koordynatorów i monitorów. Chcemy podzielić się ze środowiskiem BK w Polsce tą wiedzą i doświadczeniami. Zakładamy, że te dobre praktyki byłyby kierowane do badaczy, ośrodków, monitorów i zespołów zarządzających BK w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać udział przedstawicieli komisji bioetycznych, URPL i ABM.

Cała inicjatywa koordynuje Bartłomiej Kopacz (Bartlomiej.Kopacz@AstraZeneca.com)

W trakcie dzisiejszego spotkania określiliśmy, że prace będą prowadzone w 4 zespołach i wskazaliśmy osoby kierujące tymi zespołami:

1. Regulatory / Legal Landscape: Maciej Kopec (maciej.kopec@roche.com)

2. Operations: Aneta Sitarska-Haber (Aneta.SitarskaHaber@ppdi.com)

3. IMP: Małgorzata Kudelska (Malgorzata.Kudelska@quintiles.com)

4. Data Integrity: Przemysław Grochowski (Przemek.Grochowski@quintiles.com)

Prosimy osoby, które chcą pracować w grupach roboczych i maja na to realnie czas, aby zgłaszały się do wskazanych liderów

Prosimy też, aby zgłaszać dobre praktyki radzenia sobie z trudnościami w BK spowodowanymi przez pandemią COVID-19 bezpośrednio do w/w liderów grup.


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ