Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Badania kliniczne prowadzone są w Polsce od początku lat 90. Wraz z nimi zaczęto wprowadzać wyższe standardy opieki medycznej oraz nowocześniejsze i alternatywne metody leczenia.

W tym czasie rozpoczęły w Polsce działalność międzynarodowe firmy prowadzące badania kliniczne na zlecenie (CRO). Młodzi lekarze, farmaceuci i biolodzy uczyli się wtedy nowego zawodu – monitora badań klinicznych (CRA). Powstały Komisje bioetyczne (KBE) i Centralna Ewidencja Badań Klinicznych (CEBK), przemianowana później na Urząd ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych (URPL).

Dzisiaj, ponad 20 lat później, w Polsce prowadzonych jest ponad 600 badań klinicznych rocznie. Wszystkie działania w tym zakresie, tak przed rozpoczęciem, jak i podczas ich trwania są obowiązkowo regulowane prawnymi przepisami krajowymi, unijnymi oraz międzynarodowymi standardami etycznymi.

Nasze stowarzyszenie GCPpl gromadzi około tysiąca członków pracujących w firmach farmaceutycznych, firmach CRO, Lekarzy-Badaczy, Prawników jak i  Koordynatorów i Farmaceutów z Ośrodków Badawczych, wszystkich którym idea badań klinicznych prowadzonych według najwyższych standardów jakościowych jest bliska.

Mamy nadzieję, że niniejsza  strona będzie służyła jako narzędzie komunikacji z członkami oraz jako źródło informacji związanych z Badaniami Klinicznymi.

Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ