Dla Pacjentów

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia w listopadzie 2018 uruchomiło podstronę poświęconą zagadnieniom związanym z tematyką badań klinicznych.

Poniżej jest link do  strony:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/badania-kliniczne

Więcej  informacji można znaleźć  na stronie Agencji Badań Medycznych (ABM).

Nasze Stowarzyszenie GCPpl jest uczestnikiem tego projektu.

Zachęcamy Wszystkich do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.


ANKIETA DLA PACJENTÓW

Prosimy o poświęcenie około 10 minut czasu na wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Zebrane dane posłużą nam do stworzenia raportu jak obecnie postrzegane są badania kliniczne. Badanie jest częścią dużego projektu "Pacjent w Badaniach klinicznych".

Ankieta została przygotowana również we współpracy ze studentami studiów podyplomowych kierunku „Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Państwa odpowiedzi pomogą studentom zebrać niezbędne dane do ich pracy dyplomowej. Praca ma na celu ocenę świadomości społecznej, wiedzy, opinii na temat badań klinicznych wśród różnych grup wiekowych. Umożliwi to podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny.

https://www.survio.com/survey/d/badania-kliniczne


 

 

<