Bazy badań klinicznych

Angielskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych:

 

 1. Ogólnoświatowa - https://clinicaltrials.gov
 2. Europejska (EMA) https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
 3. WHO - www.who.int/ictrp/en (meta-rejestr, czyli sam nie rejestruje badań, ale zbiera je i pokazuje z kilkunastu światowych rejestrów; poza amerykańskim i europejskim także z dużych rejestrów narodowych, m.in. australijskiego, japońskiego, chińskiego, indyjskiego).
 4. Wielka Brytania - https://ukctg.nihr.ac.uk/trials?query=%257B%2522query%2522%2B:%2B%2522*%2522%257D
 5. Europejski rejestr porejestracyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa (badań PASS) oraz badań farmakoepidemiologicznych - http://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp
 6. Poland Clinical Trials - https://www.centerwatch.com/clinical-trials/listings/location/international/Poland/

 

Polskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych:
 
 1. INFARMA - http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/baza-badan-klinicznych/
 2. „Badania Kliniczne w Polsce” - www.bkwp.pl
 3. Rejestr immuno-onkologiczny - www.immuno-onkologia.pl
 4. Rejestr badań onkologicznych - https://pto.med.pl/badania_kliniczne
 5. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych - http://www.pkopo.pl/badania_kliniczne
 6. eBadania Kliniczne - https://ebadaniakliniczne.pl/
 7.  Oddziału Badań Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii - http://www.obwf.coi.pl