Grupy robocze

Grupa ds. Szkoleń Stowarzyszenia GCPpl

Grupa ds. Szkoleń stanowi filar działania Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce poprzez wypełnianie głównych założeń jego Statutu. Na początku roku 2020 w skład sekcji szkoleniowej wchodziło 70 profesjonalistów branży badań klinicznych, wspieranych dodatkowo przez wielu zewnętrznych ekspertów.

Celem Grupy ds. Szkoleń jest poszerzanie wiedzy z obszaru badań klinicznych wśród członków Stowarzyszenia GCPpl, osób związanych z branżą badań klinicznych, a także jej sympatyków. Podstawą działań Grupy jest przekazywanie wiedzy w postaci wykładów, warsztatów oraz materiałów szkoleniowych ogólnie dostępnych członkom Stowarzyszenia, a także realizacja szkoleń skierowanych do zespołów ośrodków badawczych.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, mające ochotę wesprzeć nas w jakimkolwiek z aktualnych działań zapraszam do kontaktu na poniższy adres:

grupaszkoleniowagcppl@gmail.com

Koordynator - Karol Szczukiewicz

Wice-koordynator - Ernest Szubert


PRIORYTETOWE AKTYWNOŚCI GRUPY DS. SZKOLEŃ:

https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Priorytetowe-dzialania-Grupy-ds-Szkolen