Grupy robocze

Grupa ds. Szkoleń stanowi filar działania Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce poprzez wypełnianie głównych założeń jego Statutu. W skład sekcji szkoleniowej wchodzi około 60 członków Stowarzyszenia, wspieranych dodatkowo przez wielu zewnętrznych ekspertów.

Celem Grupy ds. Szkoleń jest poszerzanie wiedzy z obszaru badań klinicznych wśród członków Stowarzyszenia GCPpl, osób związanych z branżą badań klinicznych, a także jej sympatyków. Podstawą działań Grupy jest przekazywanie wiedzy w postaci wykładów, warsztatów, webinarów oraz materiałów szkoleniowych poszerzających więdzę i umiejętności osób zainteresowanych badaniami klinicznymi, a także realizacja szkoleń skierowanych do zespołów ośrodków badawczych oraz osób, które chciałby rozpocząć swoją pracę w obszarze badań klinicznych.

Grupa może pochwalić się organizacją m.in takich wydarzeń jak:

- warsztaty „Kluczowe procesy w badaniach klinicznych”,

- warsztaty „Dokumentacja w badaniach klinicznych”,

- projektem "Pielęgniarka w badaniach klinicznych",

- organizacją wykładów dla studentów w miastach w całej Polsce i wiele innych.

Grupa szkoleniowa, chcąc wypełniać swoją misję współpracuje również z innymi grupami roboczymi stowarzyszenia np. Grupą ds. Jakości, czy Grupą ds. Badań Niekomercyjnych, a także z zewnętrznymi organizacjami takimi jak Agencja Badań Medycznych.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, mające ochotę wesprzeć nas w jednej lub kilku z aktualnych inicjatyw serdecznie zapraszamy do kontaktu na poniższy adres mailowy:

grupaszkoleniowa@gcppl.org.pl

Koordynator - Ernest Szubert

Wice-koordynatorzy - Dorota Kamińska, Bartłomiej Bączek, Krzysztof Jeziorski