Grupy robocze

Grupa ds. prawnych Stowarzyszenia GCPpl zajmuje się prawnymi aspektami prowadzenia badań klinicznych. Celem grupy jest zaangażowanie w aktualne zagadnienia prawne pojawiające się w obszarze badań klinicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Grupy, posiadające doświadczenie w prawnych aspektach prowadzenia badań klinicznych, proszę o kontakt pod adresem:

piotr.ziecik@zflegal.pl

 

Zaproszenie do udziału w pracach Grupy ds prawnych.

W związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi w obszarze badań klinicznych, zapraszam chętnych do prac w ramach Grupy ds. prawnych w dwóch obszarach:

1. ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych i pracami nad kodeksem dobrych praktyk,

2. ustawy wprowadzającej rozporządzenie UE nr 536 w sprawie badań klinicznych.


Chciałbym zaprosić chętnych do współpracy w wyżej wymienionych dwóch podgrupach, przy czym do prac nad ochroną danych osobowych, zapraszam osoby, które mają wiedzę lub doświadczenie w zagadnieniach ochrony danych osobowych.

Piotr Zięcik