Grupy robocze

Grupa ds. badań klinicznych w populacji pediatrycznej powstała w roku 2009 w odpowiedzi na rosnące potrzeby prowadzenia badań pediatrycznych wymaganych w ramach Pediatrycznych Planów Badawczych wprowadzonych na mocy Rozporządzenia PE i Rady 1901 / 2006. W ostatnich latach Grupa prowadziła działania mające na celu rozwój badań pediatrycznych w Polsce takie jak: publikacja artykułów w periodykach pediatrycznych, prezentacje na spotkaniach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, newsletter dla pediatrów oraz opracowanie formularzy świadomej zgody dla małoletnich uczestników. Grupa wypracowała również propozycje zmian prawnych dotyczące obniżenia wieku uzyskiwania obowiązkowej zgody małoletniego uczestnika z obecnych 16 do 13 lat co zostało włączone do finalnych rekomendacji Zespołu ds. badań klinicznych który działał przy Ministrze Zdrowia do kwietnia 2017. Obecnie Grupa ds. badań pediatrycznych nie prowadzi regularnych działań, pozostaje gotowa do włączenia się w nowe inicjatywy wspierające badania pediatryczne w Polsce.

 

Aktywności Stowarzyszenia GCPpl w zakresie badań pediatrycznych koordynuje Antoni Jędrzejowski (ajedrzejowski@gcpppl.org.pl).