Grupy robocze

Od ponad dekady otoczenie prawe funkcjonowania komisji bioetycznych w Polsce, standardy bioetyczne i sama praktyka funkcjonowania komisji ukształtowały się w sposób stabilny. Dlatego grupa robocza ds. oceny bioetycznej badań w mniejszym stopniu obecnie skupia się na status quo, a w większym na nadchodzących zmianach, przede wszystkim w kontekście poszukiwania nowych rozwiązań dla funkcjonowania komisji w nowym nadchodzącym ładzie. Ład ten powstaje w perspektywie rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia o badaniach klinicznych (nr 536/2014). Razem z Grupą Roboczą ds. Regulacji Prawnych oraz z Zarządem Stowarzyszenia grupa przygotowuje opracowania dotyczące proponowanego systemu oceny etycznej badań, prezentując i dyskutując je tak wewnątrz Stowarzyszenia, jak i  z legislatorem (Ministerstwo Zdrowia) oraz samymi komisjami bioetycznymi.

 

Koordynatorem grupy jest Piotr Iwanowski (piotr.iwanowski@gcppl.org.pl).