Grupa ds. Ośrodków badawczych

Grupa ds. ośrodków badawczych powstała w 2018 roku. Jej celem jest organizowanie dyskusji ośrodków badań klinicznych i nie tylko, formułowanie stanowisk i wytycznych przydatnych w działaniu ośrodków badawczych, opisanie krajobrazu ośrodków badawczych w Polsce. Istotnym elementem wizji grupy jest promowanie dobrej praktyki prowadzenia ośrodka badań klinicznych. 

Pierwszym przedsięwzięciem grupy jest organizacja spotkania GCPpl we wrześniu 2018, podczas którego zostaną poruszone tematy ważne dla ośrodków.

 

Koordynacją działań Grupy zajmuje się Łukasz Więch (lukaszwiech@gmail.com). Wszelkie uwagi oraz zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w pracach grupy prosimy kierować do Koordynatora.