Aktualności
16 CZERWCA 2024 21:08
Autor: Natalia Magielska

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne i Polska Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW organizują drugą edycję interdyscyplinarnej konferencji „Nauka Psychodeliczna”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 15-16 czerwca 2024 roku. Podczas konferencji 25 najwybitniejszych ekspertów zajmujących się tematyką substancji psychodelicznych w Polsce przedstawi aktualny stan wiedzy na temat potencjału terapeutycznego psychodelików, ich statusu prawnego oraz związanych z nimi kwestii polityczno-kulturowymi.
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce jest Patronem tego wydarzenia, dlatego dla naszych członków mamy specjalny kod rabatowy “GCPpl20”, który daje -20% zniżki. Bilety na naukapsychodeliczna.org


W wydarzeniu można brać udział zarówno stacjonarnie, jak i online. Transmisja jest do obejrzenia na żywo, oraz w dowolnym momencie przez miesiąc po konferencji. Bardzo ważnym tematem będą polskie badania kliniczne nad
psychodelikami oraz kwestie prawne związane z medycznymi psychodelikami.

Podczas konferencji wystąpią m.in.:
● Dr n. med. Hanna Badzio-Jagiełło, prezes Centrum Badań Klinicznych PI-House, opowie o badaniach klinicznych nad psychodelikami w szerokim spektrum zaburzeń psychicznych, w tym depresji.
● Lek. Cyrus Tahery, który aktywnie zaangażowany jest w pierwsze polskie badania kliniczne z użyciem substancji psychoaktywnych wygłosi wykład na temat badań klinicznych nad 5-MeO-DMT w leczeniu depresji opornej na leczenie.
● Dr hab n. med. Mariusz Wiglusz z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w swojej prezentacji skupi się na przeglądzie badań klinicznych nad psylocybiną w terapii zaburzeń nastroju.
● Dr n. med. Adam Włodarczyk przedstawi wykład na temat klinicznego zastosowania ketaminy w psychiatrii. Tego przeglądu dokona na podstawie doświadczeń z praktyki w leczeniu zamkniętym.
● Dr Piotr Kładoczny z Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład na temat ram prawnych zastosowań medycznych substancji psychodelicznych w świetle prawa polskiego.

● Tadeusz Hawrot, założyciel i dyrektor wykonawczy Psychedelic Access and Research European Alliance (PAREA), organizacji zaangażowanej w przygotowanie Europy do bezpiecznego i odpowiedzialnego wdrażania terapii psychodelicznych do europejskich systemów opieki zdrowotnej, przedstawi wykład na temat kluczowych czynników szerokiego dostępu do terapii
psychodelicznych w Europie.

Podczas konferencji Polskie Towarzystwo Psychodeliczne organizuje zamknięty warsztat dla specjalistów zajmujących się badaniami klinicznymi i zainteresowanymi rozpoczęciem badań klinicznych nad substancjami psychodelicznymi, podczas którego przez specjalistów z Worldwide Clinical Trials, Centrum Badań Klinicznych PI-House i Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego przedstawione zostaną możliwości oraz procedury prowadzenia badań klinicznych nad psychodelikami w Polsce oraz wypracowane zostaną standardy i dobre praktyki
prowadzenia takich badań.

Podczas warsztatów wystąpią:
● dr Bartosz Janikowski z Worldwide Clinical Trials “Ewoluujący krajobraz badań klinicznych w Worldwide i możliwość włączenia nowych ośrodków”.
● Khrystyna Grygoryshyn z centrum badań klinicznych PI-House “Organizacyjne i jakościowe aspekty przygotowań ośrodka do prowadzenia badań nad psychodelikami”.
● dr n. med. Justyna Holka-Pokorska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego “Nowe wyzwania kliniczne na pograniczu medycyny psychodelicznej i klasycznej psychiatrii”.

Więcej informacji na temat konferencji Nauka Psychodeliczna 2024 na stronie naukapsychodeliczna.org


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ