Aktualności
27 CZERWCA 2022 12:08
Autor: Natalia Magielska

W kwietniu i maju 2022 w środowisku badań klinicznych w Polsce została przeprowadzona druga edycja anonimowej ankiety dotyczącej działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Celem ankiety było zebranie informacji w celu oceny postrzegania i oceny działań GCPpl, wyznaczenia priorytetów działalności GCPpl w kolejnych latach, oceny skuteczności przekazywania informacji na temat poszczególnych inicjatyw i działań GCPpl oraz ustalenia oczekiwanych sposobów komunikowania się Zarządu GCPpl ze środowiskiem badań klinicznych i członkami Stowarzyszenia. 83 osoby (w tym 72 członków GCPpl) wypełniło ankietę – za każdy głos i komentarz serdecznie dziękujemy.

99% respondentów całkowicie (63 głosy) lub częściowo (19 głosów) zgadza się ze stwierdzeniem, że GCPpl działa na korzyść środowiska BK w Polsce (poprawa postrzegania działań GCPpl w stosunku do roku 2021)

100% respondentów całkowicie (65 głosów) lub częściowo (18 głosów) zgadza się ze stwierdzeniem, że GCPpl realizuje swoje cele statutowe (poprawa postrzegania działań GCPpl w stosunku do roku 2021)

94% respondentów całkowicie (38 głosów) lub częściowo (40 głosów) zgadza się ze stwierdzeniem, że GCPpl skutecznie informuje o swoich aktywnościach (poprawa postrzegania komunikacji GCPpl w stosunku do roku 2021)

Jako główne źródła informacji o działaniach GCPpl zostały wskazane: strona internetowa GCPpl (53% głosów), mailing / newsletter (51%) oraz grupa Clin Ops Cafe na FB (46%). Znaczenie tych trzech źródeł wzrosło w porównaniu z rokiem 2021

Wyniki ankiety potwierdziły kluczowe obszary jakie powinny pozostać priorytetami w działaniach Stowarzyszenia

 1. Przyjęcie ustawy o badaniach klinicznych wraz z pakietem rozporządzeń z zapisami prawnymi, które umożliwią dynamiczny rozwój branży badań klinicznych w Polsce
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku badań klinicznych w Polsce
 3. Wspieranie szeroko pojętego rozwoju zawodowego w branży badań klinicznych w Polsce
 4. Zapewnienie stabilnego rozwoju Stowarzyszenia GCPpl jako efektywnej organizacji pozarządowej
 5. Wzmocnienie i rozwój ośrodków badawczych w Polsce
 6. Wspieranie rozwoju badań klinicznych niekomercyjnych w Polsce

Wskazano tez dodatkowe obszary działania dla Stowarzyszenia (szczegóły w załączonej prezentacji)

Za główne korzyści z członkostwa w GCPpl wskazano:

 1. Bezpłatny udział w szkoleniach GCPpl (78%)
 2. Dostęp do materiałów zarezerwowanych jedynie dla członków GCPpl (57%)
 3. Możliwość networkingu zawodowego (53%)

Niepokoi fakt, że jedynie 22% respondentów aktywnie włącza się w działania GCPpl i nie zanotowaliśmy poprawy w stosunku do roku 2021.

Respondenci wskazali też na swoje oczekiwania odnośnie działań GCPpl:

 • Szkolenie, kursy, konferencje, warsztaty
 • Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i nowościami,
 • Szeroko pojęty networking i możliwości integracji osób z branży
 • Opracowywanie wzorów dokumentów potrzebnych do BK
 • Większa aktywność w mediach ogólnych, promowanie BK, poprawa wizerunku BK, akcje informacyjne dla społeczeństwa i pacjentów
 • Pozytywny wpływ na regulacje prawne w Polsce
 • Szersza współpraca z organizacjami międzynarodowymi
 • Reagowanie na bieżące wydarzenia w obszarze BK

Wyniki ankiety będą bardzo istotnymi wskazówkami dla działań nowego Zarządu GCPpl w kadencji 2022-2025 wiec raz jeszcze dziękujemy za każdy głos i komentarz.

Stowarzyszenie będzie tak aktywne jak aktywni są jego liderzy i członkowie więc bardzo serdecznie zapraszamy do włączania się w działania grup roboczych GCPpl i kontaktowania się z ich koordynatorami:


Wydarzenia