Aktualności
19 SIERPNIA 2021 09:23
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii i Nauk o Leku PAN zamieszczoną w czasopiśmie NAUKA 3/2021, str. 47–66. Jednym z autorów jest Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl Beata Maciejewska. Artykuł pt. „Strategia Farmaceutyczna dla Europy, czy synteza substancji czynnych może stać się polską specjalnością?” podejmuje temat współpracy środowiska naukowego z przemysłem farmaceutycznym i chemicznym dla wzmocnienia krajowego sektora wytwarzania substancji czynnych oraz surowców do ich produkcji. Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego przez systemowe wzmocnienie krajowego wytwarzania substancji czynnych leków jest strategicznie ważnym zadaniem.

Intencją opracowania jest zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat rozwoju syntezy substancji czynnych w Polsce.


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ