Aktualności
11 CZERWCA 2021 16:57
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

W dniu 9. czerwca 2021 odbyło się zdalne Walne zebranie Stowarzyszenia GCPpl podsumowujące działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku. Zarząd i koordynatorzy poszczególnych grup roboczych przedstawili szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności (pełne sprawozdanie w załączeniu). Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i stopień realizacji założonych celów oraz zarekomendowała kontynuację tych działań (sprawozdanie w załączeniu). Walne zebranie w głosowaniu przyjęło wyżej wymienione sprawozdania.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo serdecznie dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia którzy aktywnie włączali się w działania grup roboczych i liczne inicjatywy Stowarzyszenia w minionym roku. Bardzo liczymy na udział, zaangażowanie i wsparcie w kolejnym roku!


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ