Aktualności
11 CZERWCA 2021 17:02
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

W kwietniu i maju 2021 w środowisku badań klinicznych w Polsce została przeprowadzona anonimowa ankieta dotycząca działalności Stowarzyszenia GCPpl. Celem ankiety było zebranie informacji w celu oceny postrzegania i oceny działań GCPpl, wyznaczenia priorytetów działalności w kolejnych latach, oceny skuteczności przekazywania informacji na temat poszczególnych inicjatyw i działań GCPpl oraz ustalenia oczekiwanych sposobów komunikowania się Zarządu ze środowiskiem badań klinicznych i członkami Stowarzyszenia. 119 osób (w tym 100 członków GCPpl) wypełniło ankietę – za każdy głos i komentarz serdecznie dziękujemy.

 

Wyniki ankiety potwierdziły kluczowe obszary jakie powinny pozostać priorytetami w działaniach Stowarzyszenia:

 • Przyjęcie ustawy o badaniach klinicznych wraz z pakietem rozporządzeń z zapisami prawnymi, które umożliwią dynamiczny rozwój branży badań klinicznych w Polsce
 • Wzmocnienie i rozwój ośrodków badawczych w Polsce
 • Wspieranie rozwoju badań klinicznych niekomercyjnych w Polsce
 • Budowanie pozytywnego wizerunku badań klinicznych w Polsce
 • Wspieranie szeroko pojętego rozwoju zawodowego w branży badań klinicznych w Polsce
 • Zapewnienie stabilnego rozwoju Stowarzyszenia GCPpl jako efektywnej organizacji pozarządowej

Wskazano tez dodatkowe obszary działania dla Stowarzyszenia. Jednocześnie otrzymaliśmy w tej ankiecie szereg głosów krytycznych i sugestii, Zarząd przeanalizował je i planuje podjęcie działań w celu ich zaadresowania:

 • Poprawa komunikacji z członkami GCPpl oraz środowiskiem badań klinicznych
  • Regularny Newsletter (mailing do członków i publikacja na stronie i naszych mediach)
  • Wczesne informowanie o planowanych inicjatywach w celu uzyskania informacji zwrotnej i umożliwienia osobom zainteresowanym  włączenia się na wczesnym etapie
  • Standaryzacja sposobu informowania o zbliżających się spotkaniach / szkoleniach organizowanych przez GCPpl
  • Regularna aktualizacja strony internetowej GCPpl
 • Skuteczniejsze włączanie członków GCPpl do inicjatyw Stowarzyszenia
 • Kontynuacja działań na rzecz poprawienia wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat badań klinicznych
 • Wprowadzenie transparentnego procesu oceny ew. konfliktu interesów członków Zarządu i liderów poszczególnych grup roboczych w zakresie działań jakie podejmują w ramach GCPpl (szkolenia, akredytacje, interakcje z firmami i organizacjami zewnętrznymi itp.)
 • Wspieranie integracji branży badań klinicznych

W załączeniu przedstawiamy wyniki ankiety


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ