Aktualności
19 LUTEGO 2021 11:07
Autor: Karol Szczukiewicz

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na szkolenia on-line w zakresie komunikacji, koordynacji i zarządzania.

Szkolenia są dofinansowane z projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2.: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W ramach szkoleń w zakresie komunikacji, koordynacji, zarządzania istnieje możliwość rejestracji na trzy różne szkolenia:

 1. Podstawy i założenia procesów koordynacji wraz elementami e-zdrowia i telemedycyny.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 27-28.02.2021

 1. Podstawy zarządzania jakością w jednostkach służby zdrowia – identyfikacja procesów.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 20-21.03.2021 oraz 24-25.04.2021

 1. Komunikacja w ramach organizacji wraz z doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.02.2021; 20-21.03.2021 oraz 15-16.05

 1. Warsztaty praktyczne w zakresie zarządzania kolejkami wraz z warsztatami planowania terapii i rejestracji świadczeń.

Szkolenia odbędą się w dniach 20-21 marca 2021 oraz 17-18 kwietnia 2021

Oferta adresowana jest do:

 • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia;
 • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych,
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
 • konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić mogą nie więcej niż 20%.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Projektu:

https://power5-2.gumed.edu.pl/60102.html

oraz w Biurze Projektów GUMed:


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ