Aktualności
28 STYCZNIA 2021 06:41
Autor: Karol Szczukiewicz

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2020​

Przedmiotem zamówienia było szkolenie dotyczące badań klinicznych i rekrutacji pacjentów dedykowane lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stanowiące Zadanie 3 w ramach projektu pn. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrano jedyną złożoną ofertę. Informacja o wyniku postępowania znajduje się w załączniku do niniejszego postu.


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ