Aktualności
17 MAJA 2019 13:38
Autor: Karol Szczukiewicz

! UWAGA - zmiana terminu warsztatów na wrzesień 2019. Dokładny termin zostanie podany z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Szkolenie i warsztaty "Szacowanie ryzyka dla ochrony danych RODO/GDPR w badaniach klinicznych (CT)" Warszawa, 14 czerwca 2019

 • Czy wiesz, że dokonanie analizy, oceny, szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów dla prawidłowego wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO/GDPR?
 • Czy wiesz, że od wyników dokonanie analizy, oceny i szacowania ryzyka zależy zastosowanie poszczególnych artykułów RODO/GDPR?
 • Czy wiesz, że audyt w zakresie ochrony danych osobowych wykonywany jest m. in. w oparciu o wyniki z szacowania ryzyka dla ochrony danych?
 • Czy wiesz, że IOD/DPO wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Dla kogo szkolenie/warsztaty?

Spotkanie dedykowanie dla Sponsorów, Przedstawicieli, CRO, ośrodków badawczych, Inspektorów Ochrony Danych, Zespołów ds. ODO w organizacji oraz według Państwa uznania!

 

Dlaczego warto?

Szacowanie ryzyka jest jednym z najważniejszym procesów na gruncie RODO/GDPR i wymaga bieżącego zarządzania. Dlatego też, podczas wykładu i warsztatów skupiamy uwagę przede wszystkim na aspektach praktycznych związanych z dokonaniem analizy, oceny, szacowania, postępowania z ryzykiem dla ochrony danych w procesach związanych z zarządzaniem organizacją oraz w procesach związanych z prowadzeniem badań klinicznych. Spotkanie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu z możliwością bieżącego zadawania pytań przez Uczestników!

 

Termin, miejsce spotkania i rejestracja uczestnictwa!

Termin spotkania to 14.06.2019 (piątek) w Warszawie. Dokładne miejsce spotkania zostanie podane w terminie późniejszym. UWAGA! Ze względu na warsztatowy charakter spotkania, liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenie uczestnictwa należy zgłaszać na adres anna.buczynska@abbadvisory.com najpóźniej do 24.05.2019! Informacje o warunkach uczestnictwa przesyłane są indywidualnie. Dla Członków Stowarzyszenia GCP.pl przygotowana została specjalna oferta!

 

Materiały szkoleniowe

Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prezentacja zostanie przekazana Uczestnikom podczas spotkania w wersji papierowej, po spotkaniu w rozesłana zostanie w wersji elektronicznej.

 

Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy spotkania otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej.

 

O czym będziemy rozmawiali?

 • Zarządzanie ryzykiem – czyli o procesowym podejściu do szacowania ryzyka w CRO oraz CT!
 • Ryzyko w CT vs. ryzyko w ODO! Razem, czy osobno? Na czym polega różnica?!
 • Ważne role w procesie szacowania ryzyka dla ochrony danych! Sponsor, CRO, ośrodek badawczy? Kto i za co odpowiada?
 • Szacowanie ryzyka na gruncie RODO/GDPR - w oparciu o jakie przepisy prawa i na co szczególnie zwrócić uwagę?! Podstawa prawna i przegląd najważniejszych artykułów RODO/GDPR w kontekście szacowania ryzyka w CRO oraz w badaniach klinicznych!
 • Jakimi zasadami należy kierować się przy dokonywaniu identyfikacji, analizy, oceny szacowania i postępowania z ryzykiem?!
 • Narzędzia do szacowania ryzyka dla ochrony danych!
 • Metodyka/metodologia dla dokonania analizy, oceny, szacowania i postępowania z ryzykiem krok po kroku! Omówienie procesu w ujęciu merytorycznym (m. in. identyfikacji źródeł ryzyka, identyfikacja skutków dla ochrony danych) i matematycznym (m. in. skala ilościowa i jakościowa prawdopodobieństwa oraz matryca dla szacowania ryzyka)!
 • Szacowanie ryzyka i co dalej? Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz uprzednie konsultacje z organem nadzorczym!
 • Dokumentacja, procedury w zakresie dokonania analizy, oceny, szacowania i postępowania z ryzykiem!
 • RA/PIA/DPIA – case study!

Plan spotkania

09:00 – 09:30 – Rejestracja Uczestników / 09:30 – 11:00 – Wykład część I  / 11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa / 11:15 – 13:00 – Wykład część II / 13:00 – 13:30 – przerwa na poczęstunek  / 13:30 – 15:00 – warsztaty część I / 15:00 – 15:15 - przerwa kawowa / 15:15 – 16:45 – warsztaty część II / 16:45 – 17:00 – Ankieta dla Uczestników spotkania / 17:00 - Zakończenie

Koszt

Koszt szkolenia wynosi 1200,00 PLN netto + VAT. UWAGA: dla Członków GCP.pl przewidziany został rabat w wysokości 20% (koszt szkolenia - 960 PLN netto + VAT).

Prowadzący szkolenie

Anna Buczyńska Borowy / Dyrektor Zarządzający / Wiceprezes Fundacji im. Józefa Wybickiego / Członek Komitetu ds. ODO w KIG / Data Protection Officer / Wykładowca uniwersytecki i akademicki w zakresie ODO/  Audytor wiodący / Audytor niezależny w zakresie ODO / PM dla Projektów ODO / Ekspert szacowania ryzyka


Załączniki:

Wydarzenia