Aktualności
20 STYCZNIA 2022 11:13
Autor: Karol Szczukiewicz

Oferta dotycząca zatrudnienia na stanowisko Asystent/-ka Kierownika ds. Merytorycznych w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0008/19.

Warszawa, 20.01.2022

W związku z realizacją projektu pt; „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia osoby na stanowisku Asystenta/-tki Kierownika ds. Merytorycznych.

Więcej informacji na temat postępowania w załączonym zapytaniu ofertowym.

Główne wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Minimum 3-miesięczny staż pracy w obszarze badań klinicznych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Szacunkowy zakres zaangażowania – około 42 godziny w miesiącu.

Ofertę zawierającą CV wraz formularzem oferty oraz proponowanym wynagrodzeniem brutto należy złożyć elektronicznie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00 na adres: gcppl.projekty@gmail.com

Ogłoszenie dotyczy szacowania wyceny rynkowej. Docelowy proces selekcji pracownika będzie kolejnym etapem procedury.


Wydarzenia