Aktualności
28 LISTOPADA 2021 13:34
Autor: Natalia Magielska

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPpl oraz Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO od wielu lat łączą wysiłki, by Polska stawała się coraz bardziej konkurencyjna w obszarze badań klinicznych na tle innych krajów. Naszą ambicją jest nie tylko dorównywać do światowych liderów, ale być w ich gronie i współtworzyć warunki ku coraz nowocześniejszym, lepszym rozwiązaniom dla pacjentów, lekarzy i całego systemu służby zdrowia. Chcemy aktywnie implementować nowe technologie i strategie dotyczące planowania, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi, a także wpływać na przygotowanie naszego środowiska na konieczne zmiany. Współpraca naszych trzech organizacji dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

  • Pozytywnego wpływu na legislację dotyczącą badań klinicznych w Polsce,
  • Tworzenia wytycznych i dobrych praktyk dla środowiska badań klinicznych w Polsce,
  • Wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych,
  • Kampanii informacyjnych i promocyjnych, w tym publikacji artykułów,
  • Organizacji konkursu Liderzy Badań Klinicznych,
  • Działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Dążąc do jak najlepszej współpracy w wyżej wymienionych obszarach, nasze trzy organizacje uzgodniły zasady współdziałania, których szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ