Aktualności
12 CZERWCA 2019 10:02
Autor: Karol Szczukiewicz

Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia GCPpl wybrano następujące osoby do Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022:

  • Teresa Brodniewicz – członek Zarządu
  • Beata Maciejewska – członek Zarządu
  • Piotr Iwanowski – członek Zarządu
  • Karol Szczukiewicz – członek Zarządu
  • Marcin Ossowski – Skarbnik
  • Aneta Sitarska-Haber – Wice Prezes Zarządu
  • Antoni Jędrzejowski – Prezes Zarządu

Dziękujemy za okazane zaufanie!

W załączniku znajdują się nasze priorytetowe cele na kadencję 2019-2022 i działania zmierzające do ich osiągnięcia.

Stowarzyszenie to my wszyscy, działajmy razem dla rozwoju badań klinicznych w Polsce.


Wydarzenia