Aktualności
16 MAJA 2022 10:14
Autor: Natalia Magielska

Chciałam bardzo podziękować wszystkich wolontariuszom, moim Koleżankom i Kolegom z INFARMY, POLCRO i Stowarzyszenia GCPpl,  przedstawicielom organizacji pacjenckich i ośrodków badawczych, HYGGIO oraz pracownikom Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Agencji Badań Medycznych za solidarne i energiczne działanie, możliwość wymiany doświadczeń w szerokim gronie oraz współpracę i wsparcie przy przygotowaniu rekomendacji „Udział pacjentów z Ukrainy w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce”.

Wszystkie materiały dostępne są pod następującym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/17PqO-JgyPDxAtR6VAgRePsf5sSlNDcbc?usp=sharing

 

Aneta Sitarska-Haber, Wiceprzewodnicząca GCPpl


15 MAJA 2022 23:03
Autor: Karol Szczukiewicz

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce ma zaszczyt zaprosić na warsztat: „Komunikacja i budowanie relacji, czyli soft skills dla CRA”.

Data: 28.05.2022

Godzina: 10:00 – 15:00

Forma: warsztat stacjonarny

Miejsce: Warszawa (siedziba firmy Parexel, dokładne informacje będą podane przed wydarzeniem, UWAGA: brak parkingu)

Liczba uczestników: 25

Cel szkolenia: Poprawa efektywności pracy CRA w ośrodku i w ramach zespołu badania poprzez zastosowanie narzędzi/modeli komunikacyjnych w zakresie zwiększania motywacji, udzielania/przyjmowania informacji zwrotnej oraz kształtowania postawy proaktywnej.

Cel pośredni: Rozwijanie kompetencji miękkich/interpersonalnych takich jak komunikacja i rozwiązywanie problemów.

Cele końcowe:

 • Umiejętne stosowanie nowych narzędzi komunikacyjnych;
 • Lepsze relacje w zespole, skuteczniejsze działanie, oszczędność czasu;
 • Skuteczniejsze i szybsze rozwiązywanie problemów oraz umiejętność zapobiegania im.

Adresaci szkolenia: monitorzy badań klinicznych.

Rejestracja:

 • Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/MKc92cCv5ZwzzSnb7
 • Rejestracja kończy się 22.05.2022 o godzinie 23:59;
 • Na podstawie udzielonych odpowiedzi organizatorzy wybiorą 25 osób – informacja o kwalifikacji na szkolenie zostanie przesłana do 25.05.2022.

Koszt:

 • Bezpłatnie dla członków GCPpl z opłaconymi składkami;
 • 200zł dla pozostałych osób (dane do płatności zostaną podane osobom zakwalifikowanym).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: grupaszkoleniowagcppl@gmail.com


12 MAJA 2022 17:38
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia GCPpl przesyłamy majowy newsletter. Zachęcamy do zapoznania się!

 

W przypadku problemów z pobraniem newslettera zachęcamy do skorzystania z linku: https://we.tl/t-X4icxA1kQE


4 MAJA 2022 16:04
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm
Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej
(GCPpl) zapraszają na konferencję organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Agenda wydarzenia dostępna jest w załączonym dokumencie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników od 5 maja 2022 na stronie internetowej:

https://dzienbadanklinicznych2022.webcasty.pl

Serdecznie zapraszamy!


22 KWIETNIA 2022 09:32
Autor: Karol Szczukiewicz

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce zaprasza na Walne Zebranie Członków podsumowujące 3-letnią działalność wybieralnych władz Stowarzyszenia w latach 2019-2022.

W trakcie Zebrania dokonamy też wyboru członków do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Serdecznie zachęcamy członków Stowarzyszenia do rozważenia kandydowania do nowego Zarządu.   

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie spotkania planujemy debatę „Dalszy rozwój Stowarzyszenia GCPpl jako sprawnej organizacji pozarządowej w obliczu aktualnych i przyszłych potrzeb środowiska badań klinicznych w Polsce”.

Zebranie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w sali wykładowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5, w godzinach 13:30-17:30.

Liczymy na obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

Prosimy o przybycie na spotkanie minimum 15 minut przed godziną rozpoczęcia pierwszego terminu (14:00). Na miejscu będzie też możliwość sprawdzenia i uregulowania składek członkowskich.

Plan spotkania oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność na Walnym Zebraniu Członków GCPpl!


19 KWIETNIA 2022 21:41
Autor: Natalia Magielska

ANKIETA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane w trakcie Walnego Wyborczego zebrania GCPpl w dniu 7 czerwca 2022, będą też udostępnione na naszej stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) serdecznie zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej działalności Stowarzyszenia.

Celem ankiety jest:

 • ocena postrzegania i ocena działań GCPpl,
 • wyznaczenie priorytetów działalności GCPpl w kolejnych latach
 • ocena skuteczności przekazywania informacji na temat poszczególnych inicjatyw i działań GCPpl
 • ustalenie oczekiwanych sposobów komunikowania się Zarządu GCPpl ze środowiskiem badań klinicznych i członkami Stowarzyszenia

Ankieta skierowana jest do członków Stowarzyszenia GCPpl oraz do szeroko pojętego środowiska badań klinicznych w Polsce. Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane w trakcie Walnego Wyborczego zebrania GCPpl w dniu 7 czerwca 2022, będą też udostępnione na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i przekazania komentarzy, które  pomogą w planowaniu i realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


7 KWIETNIA 2022 21:47
Autor: Natalia Magielska

UDZIAŁ PACENTÓW Z UKRAINY W BADANIACH KLINICZNYCH W POLSCE

DOBRE PRAKTYKI BRANŻY BADAŃ KLINICZNYCH

 

W opinii organizacji branżowych POLCRO (Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie), GCPpl (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce) oraz INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), należy podejmować wspólnie działania, które pozwolą pacjentom - uczestnikom badań klinicznych, kontynuację udziału w badaniach, w tym korzystanie z innowacyjnej terapii w ramach badań prowadzonych w Polsce.  Wojna w Ukrainie i obecna, dramatyczna sytuacja, wymagają od nas szybkich i nadzwyczajnych rozwiązań.

Najwyższym i bezwzględnym priorytetem stała się pomoc humanitarna dla osób przybywających z Ukrainy, w tym także ochrona i bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych.

Kwestia uczestnictwa cudzoziemców w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce nie jest obecnie uregulowana w sposób szczególny i odrębny od ogólnych zasad dotyczących włączania uczestników do badania.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem, istnieje możliwość przeniesienia pacjenta - uczestnika biorącego udział w badaniu klinicznym w ośrodku w Ukrainie do ośrodka w Polsce w celu kontynuacji leczenia.  W takich sytuacjach to sponsor badania klinicznego, na podstawie szczegółowej analizy ryzyka i korzyści w porozumieniu z badaczami, podejmuje taką decyzję i może zezwolić na transfer uczestnika badania klinicznego z ośrodka w Ukrainie do ośrodka w Polsce.

W związku z brakiem szczegółowych wytycznych regulatora oraz ujednoliconych procedur dotyczących przenoszenia pacjentów z różnych krajów, obecnie w szczególności z Ukrainy, proponujemy dla usprawnienia procesu poniższe rekomendacje.

Publikowane Dobre Praktyki Branży Badań Klinicznych powstały we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Agencją Badań Medycznych.

Należy podkreślić, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wyraziło gotowość udostępnienia stałej Telefonicznej Informacji Pacjenta  800 190 590 , aby zapewnić właściwe wsparcie i informacje dla wszystkich potrzebujących uczestników badań klinicznych z Ukrainy przebywających w Polsce. 

Infolinia jest bezpłatna i dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, w języku ukraińskim i polskim.

Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią TIP również przez pocztę elektroniczną (tip@nfz.gov.pl), czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

W tym tygodniu zostaną opublikowane Dobre Praktyki w języku ukraińskim i angielskim. Kolejne edycje Dobrych praktyk  będą aktualizowane zgodnie z potrzebami lub zmianami legislacyjnymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za współpracę i aktywne wspieranie przy tworzeniu Dobrych Praktyk.


26 MARCA 2022 16:39
Autor: Karol Szczukiewicz

Stowarzyszenie GCPpl obejmuje patronatem serwis szkoleniowy edu.biostat.com.pl

Stowarzyszenie z początkiem 2022 roku nawiązało współpracę z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat Sp. z o.o. i objęło patronatem platformę edukacyjną, na której znajdziemy kursy i szkolenia online z zakresu statystyki i nauk pokrewnych. W przyszłości platforma ma zostać poszerzona o kolejne kursy dotyczące obszaru badań klinicznych.

Obecnie na portalu dostępne są szkolenia z zakresu statystyki w badaniach klinicznych, podstaw statystyki, testów statystycznych i wielu innych tematów związanych z analizą danych i badaniami statystycznymi w obszarze badań klinicznych. Każdy z kursów prowadzony jest przez specjalistę z danej tematyki i eksperta CBR Biostat.

Dla członków stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami CBR Biostat oferuje 30% rabat na kursy i szkolenia na platformie. W celu uzyskania kodu rabatowego prosimy o konakt z biurem Stowarzyszenia, pod adresem stowarzyszenie@gcppl.org.pl.

Szczegóły dotyczące szkoleń i kursów znajdziecie na stronie: https://edu.biostat.com.pl/

Zachęcamy do skorzystania!


23 MARCA 2022 07:13
Autor: Karol Szczukiewicz

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dostępne terminy:

 • 11.05.2022r (środa) godzina 17:30-20:30
 • 14.05.2022r (sobota) godzina  9:15-12:15

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu).

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie on-line.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

​​​​​​​Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej:

Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy POZ - Agencja Badań Medycznych (abm.gov.pl)

Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne.

 


10 MARCA 2022 07:19
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Grupa ds. Szkoleń GCPpl zaprasza na szkolenie "Dokumentacja w badaniach klinicznych".
Szkolenie odbędzie się 26 marca 2022 (sobota) w godzinach 9:00-15:00.

Szkolenie kierowane jest do osób bez doświadczenia lub pracujących w branży badań klinicznych nie dłużej niż 1 rok:
• osób, które w najbliższej przyszłości zostaną CRA/CTA (CRA assistant, CRA trainee, itd.),
• monitorów badań klinicznych (CRA),
• asystentów badań klinicznych (CTA),
• koordynatorów ośrodków badań klinicznych.

Szkolenie odbędzie się online. Link do szkolenia zostanie przesłany do zakwalifikowanych uczestników.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy dokonać rejestracji i odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie: https://forms.gle/exVa9sKakbLzqM386 

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie.


Rejestracja trwa do 13.03.2022.
Lista uczestników zostanie utworzona do dnia 17.03.2022.

UWAGA:
Szkolenie bezpłatne dla członków GCPpl z opłaconymi składkami, ODPŁATNE dla osób spoza Stowarzyszenia - opłata 200zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Ernest Szubert, e-mail: grupaszkoleniowagcppl@gmail.com.


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ