Aktualności
19 MAJA 2022 11:47
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce zaprasza wszystkich Państwa do udziału w na warsztatach "Dokumentacja w Badaniach Klinicznych"

Szkolenie kierowane jest do osób bez doświadczenia lub pracujących w branży badań klinicznych nie dłużej niż 1 rok. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie ankiety do 27.05.2022. Spośród zgłoszonych osób na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie zostanie wybranych 30 osób. Lista uczestników szkolenia zostanie opublikowana 30.05.2022.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 15:00 i jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia GCPpl, którzy mają opłacone składki. Dla pozostałych osób opłata wynosi 200 zł.

Agenda oraz szczegóły dostępne są w załączniku.

UWAGA - link do rejestracji:  https://forms.gle/1N8J98cR7gK6Hh299


19 MAJA 2022 11:40
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce zaprasza wszystkich Państwa do udziału w na warsztatach "Kluczowe procesy w Badaniach Klinicznych".

Szkolenie kierowane jest do osób, które mają 1-2 lata doświadczenia w badań klinicznych na stanowisku monitora, administratora lub pracują w ośrodku badawczym. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie ankiety do 27.05.2022. Spośród zgłoszonych osób na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie zostanie wybranych 30 osób. Lista
uczestników szkolenia zostanie opublikowana 30.05.2022.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 15:00 i jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia GCPpl, którzy mają opłacone składki. Dla pozostałych osób opłata wynosi 200 zł.

Agenda oraz szczegóły dostępne są w załączniku.

UWAGA - link do rejestracji: https://forms.gle/T6nrhM3eg4NAJoW9A


17 MAJA 2022 21:14
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,

Grupa ds. wyrobów medycznych GCPpl zaprasza wszystkich Państwa do udziału w webinarze "Nowe regulacje dotyczące badań klinicznych wyrobów medycznych​". 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym ciekawym spotkaniu.

Webinarium odbędzie się we wtorek, 31 maja 2022, w godzinach 18:00 - 20:00​

Bilety są bezpłatne zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i osób spoza Stowarzyszenia.

Agenda oraz szczegóły dostępne są poniżej.


16 MAJA 2022 10:14
Autor: Natalia Magielska

Chciałam bardzo podziękować wszystkich wolontariuszom, moim Koleżankom i Kolegom z INFARMY, POLCRO i Stowarzyszenia GCPpl,  przedstawicielom organizacji pacjenckich i ośrodków badawczych, HYGGIO oraz pracownikom Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Agencji Badań Medycznych za solidarne i energiczne działanie, możliwość wymiany doświadczeń w szerokim gronie oraz współpracę i wsparcie przy przygotowaniu rekomendacji „Udział pacjentów z Ukrainy w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce”.

Wszystkie materiały dostępne są pod następującym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/17PqO-JgyPDxAtR6VAgRePsf5sSlNDcbc?usp=sharing

 

Aneta Sitarska-Haber, Wiceprzewodnicząca GCPpl


15 MAJA 2022 23:03
Autor: Karol Szczukiewicz

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce ma zaszczyt zaprosić na warsztat: „Komunikacja i budowanie relacji, czyli soft skills dla CRA”.

Data: 28.05.2022

Godzina: 10:00 – 15:00

Forma: warsztat stacjonarny

Miejsce: Warszawa (siedziba firmy Parexel, dokładne informacje będą podane przed wydarzeniem, UWAGA: brak parkingu)

Liczba uczestników: 25

Cel szkolenia: Poprawa efektywności pracy CRA w ośrodku i w ramach zespołu badania poprzez zastosowanie narzędzi/modeli komunikacyjnych w zakresie zwiększania motywacji, udzielania/przyjmowania informacji zwrotnej oraz kształtowania postawy proaktywnej.

Cel pośredni: Rozwijanie kompetencji miękkich/interpersonalnych takich jak komunikacja i rozwiązywanie problemów.

Cele końcowe:

 • Umiejętne stosowanie nowych narzędzi komunikacyjnych;
 • Lepsze relacje w zespole, skuteczniejsze działanie, oszczędność czasu;
 • Skuteczniejsze i szybsze rozwiązywanie problemów oraz umiejętność zapobiegania im.

Adresaci szkolenia: monitorzy badań klinicznych.

Rejestracja:

 • Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/MKc92cCv5ZwzzSnb7
 • Rejestracja kończy się 22.05.2022 o godzinie 23:59;
 • Na podstawie udzielonych odpowiedzi organizatorzy wybiorą 25 osób – informacja o kwalifikacji na szkolenie zostanie przesłana do 25.05.2022.

Koszt:

 • Bezpłatnie dla członków GCPpl z opłaconymi składkami;
 • 200zł dla pozostałych osób (dane do płatności zostaną podane osobom zakwalifikowanym).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: grupaszkoleniowagcppl@gmail.com


12 MAJA 2022 17:38
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia GCPpl przesyłamy majowy newsletter. Zachęcamy do zapoznania się!

 

W przypadku problemów z pobraniem newslettera zachęcamy do skorzystania z linku: https://we.tl/t-X4icxA1kQE


4 MAJA 2022 16:04
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm
Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej
(GCPpl) zapraszają na konferencję organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Agenda wydarzenia dostępna jest w załączonym dokumencie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników od 5 maja 2022 na stronie internetowej:

https://dzienbadanklinicznych2022.webcasty.pl

Serdecznie zapraszamy!


22 KWIETNIA 2022 09:32
Autor: Karol Szczukiewicz

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce zaprasza na Walne Zebranie Członków podsumowujące 3-letnią działalność wybieralnych władz Stowarzyszenia w latach 2019-2022.

W trakcie Zebrania dokonamy też wyboru członków do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Serdecznie zachęcamy członków Stowarzyszenia do rozważenia kandydowania do nowego Zarządu.   

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie spotkania planujemy debatę „Dalszy rozwój Stowarzyszenia GCPpl jako sprawnej organizacji pozarządowej w obliczu aktualnych i przyszłych potrzeb środowiska badań klinicznych w Polsce”.

Zebranie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w sali wykładowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5, w godzinach 13:30-17:30.

Liczymy na obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

Prosimy o przybycie na spotkanie minimum 15 minut przed godziną rozpoczęcia pierwszego terminu (14:00). Na miejscu będzie też możliwość sprawdzenia i uregulowania składek członkowskich.

Plan spotkania oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność na Walnym Zebraniu Członków GCPpl!


19 KWIETNIA 2022 21:41
Autor: Natalia Magielska

ANKIETA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane w trakcie Walnego Wyborczego zebrania GCPpl w dniu 7 czerwca 2022, będą też udostępnione na naszej stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) serdecznie zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej działalności Stowarzyszenia.

Celem ankiety jest:

 • ocena postrzegania i ocena działań GCPpl,
 • wyznaczenie priorytetów działalności GCPpl w kolejnych latach
 • ocena skuteczności przekazywania informacji na temat poszczególnych inicjatyw i działań GCPpl
 • ustalenie oczekiwanych sposobów komunikowania się Zarządu GCPpl ze środowiskiem badań klinicznych i członkami Stowarzyszenia

Ankieta skierowana jest do członków Stowarzyszenia GCPpl oraz do szeroko pojętego środowiska badań klinicznych w Polsce. Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane w trakcie Walnego Wyborczego zebrania GCPpl w dniu 7 czerwca 2022, będą też udostępnione na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i przekazania komentarzy, które  pomogą w planowaniu i realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


7 KWIETNIA 2022 21:47
Autor: Natalia Magielska

UDZIAŁ PACENTÓW Z UKRAINY W BADANIACH KLINICZNYCH W POLSCE

DOBRE PRAKTYKI BRANŻY BADAŃ KLINICZNYCH

 

W opinii organizacji branżowych POLCRO (Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie), GCPpl (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce) oraz INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), należy podejmować wspólnie działania, które pozwolą pacjentom - uczestnikom badań klinicznych, kontynuację udziału w badaniach, w tym korzystanie z innowacyjnej terapii w ramach badań prowadzonych w Polsce.  Wojna w Ukrainie i obecna, dramatyczna sytuacja, wymagają od nas szybkich i nadzwyczajnych rozwiązań.

Najwyższym i bezwzględnym priorytetem stała się pomoc humanitarna dla osób przybywających z Ukrainy, w tym także ochrona i bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych.

Kwestia uczestnictwa cudzoziemców w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce nie jest obecnie uregulowana w sposób szczególny i odrębny od ogólnych zasad dotyczących włączania uczestników do badania.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem, istnieje możliwość przeniesienia pacjenta - uczestnika biorącego udział w badaniu klinicznym w ośrodku w Ukrainie do ośrodka w Polsce w celu kontynuacji leczenia.  W takich sytuacjach to sponsor badania klinicznego, na podstawie szczegółowej analizy ryzyka i korzyści w porozumieniu z badaczami, podejmuje taką decyzję i może zezwolić na transfer uczestnika badania klinicznego z ośrodka w Ukrainie do ośrodka w Polsce.

W związku z brakiem szczegółowych wytycznych regulatora oraz ujednoliconych procedur dotyczących przenoszenia pacjentów z różnych krajów, obecnie w szczególności z Ukrainy, proponujemy dla usprawnienia procesu poniższe rekomendacje.

Publikowane Dobre Praktyki Branży Badań Klinicznych powstały we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Agencją Badań Medycznych.

Należy podkreślić, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wyraziło gotowość udostępnienia stałej Telefonicznej Informacji Pacjenta  800 190 590 , aby zapewnić właściwe wsparcie i informacje dla wszystkich potrzebujących uczestników badań klinicznych z Ukrainy przebywających w Polsce. 

Infolinia jest bezpłatna i dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, w języku ukraińskim i polskim.

Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią TIP również przez pocztę elektroniczną (tip@nfz.gov.pl), czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

W tym tygodniu zostaną opublikowane Dobre Praktyki w języku ukraińskim i angielskim. Kolejne edycje Dobrych praktyk  będą aktualizowane zgodnie z potrzebami lub zmianami legislacyjnymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za współpracę i aktywne wspieranie przy tworzeniu Dobrych Praktyk.


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ