Aktualności
29 STYCZNIA 2021 14:07
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

W roku 2020 rozpoczęliśmy nabór do grupy Ambasadorów Badań Klinicznych, który jest elementem ogólnopolskiego programu edukacyjno – informacyjnego ,,Poznaj Badania Kliniczne’’ . Program jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, personelu medycznego studentów, którzy poszukują wiarygodnych informacji o badaniach klinicznych .

Dziękujemy wszystkim entuzjastom, którzy już zgłosili się do naszej grupy.

Nadal poszukujemy wolontariuszy z różnych regionów Polski (min. Poznań, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin i inne).

Rolą ambasadora będzie prowadzenie spotkań edukacyjno – informacyjnych w swoim regionie, wśród lokalnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji skupiających pacjentów, jak również wśród studentów i lokalnych społeczności.

Celem tych spotkań będzie szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych oraz budowanie świadomości na temat procesu powstawania nowych leków i technologii medycznych.

 

Jeżeli masz zdolności interpersonalne, wiedzę na temat organizacji pacjenckich działających na twoim terenie, lubisz występować publicznie, chcesz dzielić się wiedzą na temat badań klinicznych – zgłoś się do nas! Zapraszamy.

 

Pobierz kwestionariusz, wypełnij go i odeślij na adres ambasadorzybk@gcppl.org.pl

 

Stowarzyszenie GCPpl oferuje wszystkie materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.

Jeżeli masz pytania lub chcesz zasięgnąć więcej informacji, skontaktuj się z nowym koordynatorem programu –

Piotr Sawicki tel. 509 446 670 / piotr.sawicki@cmp.med.pl

lub pozostałymi osobami zaangażowanymi w projekt:

Aneta Sitarska-Haber tel. 609 115 556 / aneta.sitarskahaber@ppd.com

lub Ernest Szubert tel. 600 009 338

 

Dołącz do pasjonatów i entuzjastów! Czekamy na Ciebie!


28 STYCZNIA 2021 06:41
Autor: Karol Szczukiewicz

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2020​

Przedmiotem zamówienia było szkolenie dotyczące badań klinicznych i rekrutacji pacjentów dedykowane lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stanowiące Zadanie 3 w ramach projektu pn. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrano jedyną złożoną ofertę. Informacja o wyniku postępowania znajduje się w załączniku do niniejszego postu.


15 STYCZNIA 2021 17:30
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Zapraszamy do współtworzenia i działania w nowej grupie roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. jakości w badaniach klinicznych!

Zakres działań uzgodniony z Zarządem GCPpl, to:

  1. Udostępnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami w gronie członków Stowarzyszenia oraz w szeroko pojętym środowisku badań klinicznych w Polsce,

  2. Współdziałanie z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w tworzeniu regulacji w zakresie badań klinicznych

  3. Udział w branżowych inicjatywach dotyczących jakości w badaniach klinicznych,

  4. Wspieranie działań pozostałych grup roboczych Stowarzyszenia GCPpl

  5. Wypromowanie GCPpl jako wiodącej organizacji walidującej kursy i szkolenia w zakresie badań klinicznych

Zaczynamy działania w styczniu 2021!

Zapraszam do uczestnictwa w pierwszej roboczej telekonferencji

26. stycznia 2021 o godzinie 18.00

https://live.evenea.com/370-660-006/7d7a4f54279be4148cafbe693cba03cf

oraz do kontaktu ze mną na adres e-mailowy: przemyslaw.magielski@wp.pl

Będzie to świetna okazja aby przedyskutować pomysły, idee oraz potrzeby działań w zakresie jakości w badaniach klinicznych.

W wstępnych planach jest zorganizowanie w pierwszym kwartale 2021 konferencji poświęconej jakości w badaniach klinicznych

Zapraszam, bo temat jest ważny dla nas wszystkich - każdy pomysł i głos się liczy!

Przemek Magielski


15 STYCZNIA 2021 12:50
Autor: Karol Szczukiewicz

II edycja szkolenia pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”, którego celem jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego informujemy, że II edycja spotkania online odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2021 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/.


14 STYCZNIA 2021 13:52
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) oraz Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) przygotowały dla Państwa kolejną aktualizację dokumentu „Dobra praktyka Badań Klinicznych w trakcie trwania epidemii COVID-19”.

W załączeniu znajdziecie Państwo czwartą wersję dokumentu z dnia 11. stycznia 2021 oraz jej tłumaczenie na język angielski.


12 STYCZNIA 2021 22:14
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,

Głównym zdaniem Agencji Badań Medycznych jest rozwój rynku badań klinicznych w Polsce, oprócz finansowania projektów badań niekomercyjnych istotną rolę odgrywają działania edukacyjne. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie udziału w szkoleniach przekładają się na wymierne korzyści – innowacyjność i wysoki standard prowadzonych badań. 

   Pragniemy poinformować, że w ramach współpracy Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia, ABM organizuje spotkanie online pt. „Badania kliniczne a eksperyment medyczny”. 
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego. 
Spotkanie ma charakter szczegółowy. Zagadnienia poruszane podczas spotkania skupione będą wokół zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty związanych z eksperymentami medycznymi oraz różnic między badaniem klinicznym a eksperymentem medycznym, cech wspólnych obu kategorii badań, nowych dodatkowych informacji, jakie znalazły się w ustawie, wpływu nowych regulacji dot. eksperymentu medycznego w ustawie na prowadzenie badań klinicznych.  
Spotkanie dedykowane jest dla lekarzy, badaczy, członków zespołów badawczych, osób zainteresowanych prowadzeniem badań klinicznych – pracowników ośrodków akademickich, uczelni, instytutów oraz szpitali.  
    Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium w terminie 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00. za pośrednictwem platformy Zoom – udział w nim będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania. Ilość uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Na stronie ABM - pod poniższym linkiem znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące webinarium oraz formularz do rejestracji. 

LINK

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

UWAGA:

II edycja szkolenia pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”, którego celem jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego informujemy, że II edycja spotkania online odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2021 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej https://abm.gov.pl/.

 


20 GRUDNIA 2020 12:44
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Stowarzyszenie GCPpl zostało promotorem konferencji „Telemedicine Poland 2021”, która odbywać się będzie online w dniach 19-21 marca 2021.

W załączeniu przekazujemy misje konferencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia:
https://telemedicine-poland-2021.pl/

Serdcznie zapraszamy do udziału!


6 GRUDNIA 2020 19:29
Autor: Karol Szczukiewicz

Grupa ds. Szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl zaprasza na seminarium:

"Biostatystyka w badaniach klinicznych"

Seminarium odbędzie się 16 grudnia 2020 w godzinach 14:45-17:00 online.

Agenda:

Godzina

Temat

Wykładowca

14:45 – 15:00

Rejestracja i przywitanie uczestników 

15:00 – 16:00

Podstawy biostatystyki i jej miejsce w badaniach klinicznych

Dr Paweł Chrom

16:00 – 17:00

Sample size. Liczebność próby w badaniu klinicznym - studium przypadku.

Dr Andrzej Tomski

 

O wykładowcach:

Dr Paweł Chrom

Lekarz, doktor nauk medycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyrektor do spraw medycznych w NBE-Therapeutics AG (Bazylea), spółce biotechnologicznej będącej światowym liderem innowacji w zakresie rozwoju koniugatów "przeciwciało-lek" (antibody-drug conjugate, ADC). W przeszłości dyrektor do spraw medycznych w Selvita S.A. (obecnie Ryvu Therapeutics S.A.) (Kraków) oraz konsultant globalnych koncernów farmaceutycznych (Pfizer, Novartis, Ipsen). W latach 2013-2019 roku związany z Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie, od 2018 roku nauczyciel akademicki Studiów Doktoranckich WIM w przedmiocie biostatystyki.

Współtwórca komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych faz I - III w onkologii, hematologii i kardiologii, między innymi badań typu first-in-human, zaakceptowanych przez amerykańską Agencję do spraw Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) do przeprowadzenia na terenie Stanów Zjednoczonych w ramach tzw. Investigational New Drug (IND) application. Współautor licznych publikacji w obszarze medycyny i statystyki, członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych, członek zespołu recenzentów czasopism naukowych. Aktywny na styku medycyny, statystyki i programowania działacz na rzecz innowacji w medycynie.

 

Dr Andrzej Tomski

Statystyk, ekspert centrum badawczo-rozwojowego BioStat. Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.


Seminarium odbędzie się online za pośrednictwem platformy Evanea. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do logowania przed wydarzeniem.


UWAGA:

Warsztaty bezpłatne dla członków Stowarzyszenia GCPpl, mających opłacone składki za rok 2020.

Dla osób spoza Stowarzyszenia opłata za seminarium wynosi 40 zł – płatność przy rejestracji.

Link do strony wydarzenia:

https://app.evenea.pl/event/biostatystykagcppl/


5 GRUDNIA 2020 23:45
Autor: Karol Szczukiewicz

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 grudnia 2020​

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), Partner projektu pn.Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych zaprasza do złożenia ofert w ramach Zadania 3 - Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji do udziału w badaniu klinicznym ww. projektu.

Szczegóły zamówienia wraz niezbędnymi oświadczeniami dostępne są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy złożyć elektronicznie do dnia 14.12.2020 r. do godz. 9:00 na adres: gcppl.projekty@gmail.com. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca podanie:

„Oferta na szkolenie dotyczące podniesienia kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail).


29 LISTOPADA 2020 12:43
Autor: Karol Szczukiewicz

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIA Z ZAKRESU BADAŃ KLINICZNYCH

Stowarzyszenie GCPpl w latach 2020-2021 wraz z GUMed prowadzi projekt, który realizowany w ramach działania 5.2: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.: „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”. Program prowadzony jest ze środków Unii Europejskiej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenia odbywają się wyłacznie w trybie ONLINE.

Szkolenia w ramach Projektu skierowane są do osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia posiadających w swoich obowiązkach funkcje administracyjne (szczegóły w załączonym Regulaminie). Istnieje możliwość rejestacji wyłącznie na jedno z poniższych szkoleń.

TERMINY SZKOLEŃ:

1. Moduł I - Podstawy Badań Klinicznych 
- 08-10 styczeń 2021

Program modułu I (podstawowy):
1. Wstęp do badań klinicznych
2. Niekomercyjne badania kliniczne
3. Dokumentacja badania klinicznego
4. Systemy informatyczne oraz innowacyjne rozwiązania w badaniach klinicznych
5. Podmioty zaangażowane w prowadzenie badań klinicznych
6. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (Pharmacovigilance)
7. Rekrutacja pacjentów w badaniach klinicznych
8. Aspekty prawne w badaniach klinicznych – umowy, ubezpieczenie, prawa i obowiązki pacjenta
9. Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

[forma wykładowa, zajęcia piątek-niedziela, rozpoczęcie zajęć w piątki od godziny 15:30]

 

2. Moduł II - Badania kliniczne część zaawansowana (warsztaty)
- 12 grudzień 2020
- 16 styczeń 2021
- 06 luty 2021
- 20 luty 2021 
 

Program modułu II (zaawansowany) oparty jest na dotychczasowych warsztatach "Kluczowe procesy w badaniach klinicznych", szczególnie zalecany osobom z co najmniej podstawową wiedzą lub minimalnym doświadczeniem w realizacji badań klinicznych.
Jest to całodniowe szkolenie w formie warsztatów opierające się na 3 głównych obszarach:
- zespołu,
- pacjenta
- oraz leku.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem dokumentacji badania specjalnie przygotowanej na potrzeby  tego szkolenia. Uczestnicy kursu mają m.in. szansę stworzyć od podstaw zespół ośrodka, na podstawie protokołu badania oraz dostępnego personelu, zmierzyć się z wieloma sytuacjami (tzw. case studies) pacjentów biorących udział na każdym etapie badania klinicznego, czy też dokładnie przyjrzeć się obiegowi produktu badanego, od jego wytworzenia po zniszczenie.

[forma warsztatowa, zajęcia w soboty w godz. 8:30-16:00, grupa 15 osobowa]


Obowiązuje limit miejsc na każde ze szkoleń -  decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby które brały już udział we wcześniejszych szkoleniach, realizowanych w ramach tego Projektu przez GCPpl lub GUMed NIE MOGĄ wziąć udziału w niniejszych szkoleniach.

Strona do rejestracji: rekrutacja została zakończona

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adresgcppl.projekty@gmail.com

Prosimy o cierpliwość dotyczącą potwierdzenia rejestacji lub też odrzucenia. Wszystkie osoby otrzymają taką informację drogą mailową. Kontakt nastąpi w przeciągu najbliżych tygodni, w kolejności realziowanych szkoleń.


Rejestracja na szkolenia realizowane przez GUMed została już zakończona:

https://power5-2.gumed.edu.pl/


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ