Aktualności
8 MARCA 2021 10:46
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na SEMINARIUM 

„Planowanie badania klinicznego”

Seminarium odbędzie się w piątek, 23. kwietnia 2021 w godzinach 14:00-17:00, w formie online przy wykorzystaniu platformy Evenea.

Podczas spotkania porozmawiamy o szansach powodzenia rozwoju nowych leków, projektowaniu badania klinicznego i rozwoju nowych modeli, a także poruszymy aspekty praktyczne, jak statystyka i logistyka badanego produktu. 

W załączeniu znajdziecie Państwo agendę spotkania.

Udział w Seminarium wymaga wcześniejszej rejestracji.

Bilety bezpłatne dla wszystkich Członków Stowarzyszenia będą dostępne od 15. marca 2021.

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu jest udokumentowane opłacenie składek członkowskich.

Dla osób spoza naszego Stowarzyszenia koszt biletu to 50 zł.

Bilety są dostępne pod linkiem:

https://app.evenea.pl/event/planowanie-badania-klinicznego/

Serdecznie zapraszamy!

Z pewnością będzie to duża porcja unikalnej wiedzy.

Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację:

Beata Maciejewska oraz Piotr Iwanowski

Kontakt: stowarzyszenie@gcppl.org.pl lub niekomercyjne@gcppl.org.pl


24 LUTEGO 2021 23:37
Autor: Karol Szczukiewicz

Koleżanki i Koledzy,

12 lutego 2021 ruszyła IV edycja konkursu Liderzy Badań Klinicznych. Podczas tegorocznej edycji konkursu poszukujemy Liderów w następujących 3 kategoriach:

 

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Udział w konkursie jest interesującym uzupełnieniem Twojego rozwoju zawodowego, okazją do zdobycia nowych doświadczeń i sprawdzenia własnych możliwości.
 • Udział w ostatnim jest bardzo wysoko oceniany przez wszystkich dotychczasowych finalistów i jedyną często okazją, która sprawdzi także Twoje umiejętności miękkie!
 • Na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci szkoleń zawodowych oraz mentoring realizowany przez wiodących ekspertów w branży badań klinicznych.
 • Dodatkowo osoby, które zajmą odpowiednio miejsce 1.-3. w każdej z kategorii otrzymują roczną prenumeratę magazynu Badania Kliniczne.

 Ramy czasowe:

 • Rejestracja oraz I. etap (internetowy) – od 12 lutego do 14 marca 2021 r.
 • Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

 


19 LUTEGO 2021 11:07
Autor: Karol Szczukiewicz

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na szkolenia on-line w zakresie komunikacji, koordynacji i zarządzania.

Szkolenia są dofinansowane z projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2.: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W ramach szkoleń w zakresie komunikacji, koordynacji, zarządzania istnieje możliwość rejestracji na trzy różne szkolenia:

 1. Podstawy i założenia procesów koordynacji wraz elementami e-zdrowia i telemedycyny.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 27-28.02.2021

 1. Podstawy zarządzania jakością w jednostkach służby zdrowia – identyfikacja procesów.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 20-21.03.2021 oraz 24-25.04.2021

 1. Komunikacja w ramach organizacji wraz z doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.02.2021; 20-21.03.2021 oraz 15-16.05

 1. Warsztaty praktyczne w zakresie zarządzania kolejkami wraz z warsztatami planowania terapii i rejestracji świadczeń.

Szkolenia odbędą się w dniach 20-21 marca 2021 oraz 17-18 kwietnia 2021

Oferta adresowana jest do:

 • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia;
 • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych,
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
 • konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić mogą nie więcej niż 20%.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Projektu:

https://power5-2.gumed.edu.pl/60102.html

oraz w Biurze Projektów GUMed:


29 STYCZNIA 2021 14:07
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

W roku 2020 rozpoczęliśmy nabór do grupy Ambasadorów Badań Klinicznych, który jest elementem ogólnopolskiego programu edukacyjno – informacyjnego ,,Poznaj Badania Kliniczne’’ . Program jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, personelu medycznego studentów, którzy poszukują wiarygodnych informacji o badaniach klinicznych .

Dziękujemy wszystkim entuzjastom, którzy już zgłosili się do naszej grupy.

Nadal poszukujemy wolontariuszy z różnych regionów Polski (min. Poznań, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin i inne).

Rolą ambasadora będzie prowadzenie spotkań edukacyjno – informacyjnych w swoim regionie, wśród lokalnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji skupiających pacjentów, jak również wśród studentów i lokalnych społeczności.

Celem tych spotkań będzie szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych oraz budowanie świadomości na temat procesu powstawania nowych leków i technologii medycznych.

 

Jeżeli masz zdolności interpersonalne, wiedzę na temat organizacji pacjenckich działających na twoim terenie, lubisz występować publicznie, chcesz dzielić się wiedzą na temat badań klinicznych – zgłoś się do nas! Zapraszamy.

 

Pobierz kwestionariusz, wypełnij go i odeślij na adres ambasadorzybk@gcppl.org.pl

 

Stowarzyszenie GCPpl oferuje wszystkie materiały dydaktyczne i wsparcie merytoryczne.

Jeżeli masz pytania lub chcesz zasięgnąć więcej informacji, skontaktuj się z nowym koordynatorem programu –

Piotr Sawicki tel. 509 446 670 / piotr.sawicki@cmp.med.pl

lub pozostałymi osobami zaangażowanymi w projekt:

Aneta Sitarska-Haber tel. 609 115 556 / aneta.sitarskahaber@ppd.com

lub Ernest Szubert tel. 600 009 338

 

Dołącz do pasjonatów i entuzjastów! Czekamy na Ciebie!


28 STYCZNIA 2021 06:41
Autor: Karol Szczukiewicz

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2020​

Przedmiotem zamówienia było szkolenie dotyczące badań klinicznych i rekrutacji pacjentów dedykowane lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stanowiące Zadanie 3 w ramach projektu pn. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrano jedyną złożoną ofertę. Informacja o wyniku postępowania znajduje się w załączniku do niniejszego postu.


15 STYCZNIA 2021 17:30
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Zapraszamy do współtworzenia i działania w nowej grupie roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. jakości w badaniach klinicznych!

Zakres działań uzgodniony z Zarządem GCPpl, to:

 1. Udostępnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami w gronie członków Stowarzyszenia oraz w szeroko pojętym środowisku badań klinicznych w Polsce,

 2. Współdziałanie z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w tworzeniu regulacji w zakresie badań klinicznych

 3. Udział w branżowych inicjatywach dotyczących jakości w badaniach klinicznych,

 4. Wspieranie działań pozostałych grup roboczych Stowarzyszenia GCPpl

 5. Wypromowanie GCPpl jako wiodącej organizacji walidującej kursy i szkolenia w zakresie badań klinicznych

Zaczynamy działania w styczniu 2021!

Zapraszam do uczestnictwa w pierwszej roboczej telekonferencji

26. stycznia 2021 o godzinie 18.00

https://live.evenea.com/370-660-006/7d7a4f54279be4148cafbe693cba03cf

oraz do kontaktu ze mną na adres e-mailowy: przemyslaw.magielski@wp.pl

Będzie to świetna okazja aby przedyskutować pomysły, idee oraz potrzeby działań w zakresie jakości w badaniach klinicznych.

W wstępnych planach jest zorganizowanie w pierwszym kwartale 2021 konferencji poświęconej jakości w badaniach klinicznych

Zapraszam, bo temat jest ważny dla nas wszystkich - każdy pomysł i głos się liczy!

Przemek Magielski


15 STYCZNIA 2021 12:50
Autor: Karol Szczukiewicz

II edycja szkolenia pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”, którego celem jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego informujemy, że II edycja spotkania online odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2021 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/.


14 STYCZNIA 2021 13:52
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) oraz Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) przygotowały dla Państwa kolejną aktualizację dokumentu „Dobra praktyka Badań Klinicznych w trakcie trwania epidemii COVID-19”.

W załączeniu znajdziecie Państwo czwartą wersję dokumentu z dnia 11. stycznia 2021 oraz jej tłumaczenie na język angielski.


12 STYCZNIA 2021 22:14
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,

Głównym zdaniem Agencji Badań Medycznych jest rozwój rynku badań klinicznych w Polsce, oprócz finansowania projektów badań niekomercyjnych istotną rolę odgrywają działania edukacyjne. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie udziału w szkoleniach przekładają się na wymierne korzyści – innowacyjność i wysoki standard prowadzonych badań. 

   Pragniemy poinformować, że w ramach współpracy Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia, ABM organizuje spotkanie online pt. „Badania kliniczne a eksperyment medyczny”. 
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego. 
Spotkanie ma charakter szczegółowy. Zagadnienia poruszane podczas spotkania skupione będą wokół zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty związanych z eksperymentami medycznymi oraz różnic między badaniem klinicznym a eksperymentem medycznym, cech wspólnych obu kategorii badań, nowych dodatkowych informacji, jakie znalazły się w ustawie, wpływu nowych regulacji dot. eksperymentu medycznego w ustawie na prowadzenie badań klinicznych.  
Spotkanie dedykowane jest dla lekarzy, badaczy, członków zespołów badawczych, osób zainteresowanych prowadzeniem badań klinicznych – pracowników ośrodków akademickich, uczelni, instytutów oraz szpitali.  
    Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium w terminie 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00. za pośrednictwem platformy Zoom – udział w nim będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania. Ilość uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Na stronie ABM - pod poniższym linkiem znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące webinarium oraz formularz do rejestracji. 

LINK

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

UWAGA:

II edycja szkolenia pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”, którego celem jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. odnośnie eksperymentu medycznego informujemy, że II edycja spotkania online odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2021 r. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej https://abm.gov.pl/.

 


20 GRUDNIA 2020 12:44
Autor: Karol Szczukiewicz

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że Stowarzyszenie GCPpl zostało promotorem konferencji „Telemedicine Poland 2021”, która odbywać się będzie online w dniach 19-21 marca 2021.

W załączeniu przekazujemy misje konferencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia:
https://telemedicine-poland-2021.pl/

Serdcznie zapraszamy do udziału!


Wydarzenia