Aktualności
7 LISTOPADA 2023 11:41
Autor: Natalia Magielska

Szanowni Państwo,

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) oraz kancelarią NGL Legal zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu “Mali Pacjenci w badaniach klinicznych” dotyczącym praktyki i postrzegania pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. Badanie jest ogólnopolskie i ma na celu zebranie danych dotyczących stanu wiedzy oraz praktyk związanych z pediatrycznymi badaniami klinicznymi w Polsce. Jest to pierwsze tego typu, zakrojone na szeroką skalę badanie w Polsce i obejmuje wszystkie kluczowe
grupy: dzieci i młodzież, rodziców, lekarzy, placówki medyczne i sponsorów badań klinicznych. 


Badanie prowadzone jest pod patronatem najważniejszych instytucji związanych z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce. Dzięki zebranym danym będziemy mogli, wraz z partnerami projektu, zaplanować i przeprowadzić dalsze działania mające na celu wsparcie rozwoju pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. To z kolei przyczyni się do poprawienia
opieki nad młodymi pacjentami i zwiększenia dostępu do nowoczesnych form leczenia i
profilaktyki.  Wypełnienie ankiety powinno zająć pomiędzy 10-30 min (dłuższy czas dotyczy przede wszystkim młodszych dzieci). 


Badanie jest prowadzone online i jest w pełni anonimowe. Wejdź na stronę odpowiadającą Twojej sytuacji i pomóż nam dowiedzieć się więcej! 

 • Ankieta dla dzieci i młodzieży - https://mlodzipacjenci.webankieta.pl/
 • Ankieta dla rodziców - https://rodzicewbadaniach.webankieta.pl/
 • Ankieta dla lekarzy, którzy realizujących świadczenia medyczne w populacji pediatrycznej - https://lekarzewbadaniach.webankieta.pl/
 • Ankieta dla placówek medycznych - https://placowkimedyczne.webankieta.pl/
 • Ankieta dla przedstawicieli sponsorów i CRO w języku polskim - https://sponsorzycro.webankieta.pl/
 • Ankieta dla przedstawicieli sponsorów i CRO w języku angielskim - https://pediatrictrials.webankieta.pl/

Patronaty honorowe:

 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
 • Produktów Biobójczych
 • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Matki i Dziecka

Zwracamy się z prośbą do szerokiego środowiska badan klinicznych w Polsce o aktywne wsparcie tego badania poprzez wypełnienie dedykowanych ankiet oraz dalszą ich dystrybucję.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorem badania: anna.wiktorow-bojska@kids.org.pl


Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ