Aktualności
7 CZERWCA 2022 21:49
Autor: Natalia Magielska

W dniu 7 czerwca 2022 odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia GCPpl podsumowujące działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku oraz całą trzyletnia kadencję Zarządu 2019-2022. Zarząd i koordynatorzy poszczególnych grup roboczych przedstawili szczegółowe sprawozdania z prowadzonej aktywności i wspólnych osiągnięć. Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła pracę Zarządu i grup roboczych, duży stopień realizacji założonych celów oraz zarekomendowała kontynuację tych działań w kolejnej kadencji. Kadencja 2019-2022 była bardzo trudna, musieliśmy stawić czoła wyzwaniom pandemii COVID19, nauczyć się działać publicznie w warunkach lockdownu, a w ostatnich miesiącach odpowiedzieć na pewne wyzwania spowodowane wojną na Ukrainie. Mało było spotkań bezpośrednich co stanowiło dodatkowe utrudnienie w realizacji inicjatyw GCPpl i w budowaniu motywacji do wspólnej pracy społecznej.  Pomimo tego bardzo wiele nam się udało i serdecznie dziękujemy wszystkim członkom GCPpl na pracę i zaangażowanie.

 

W trakcie Walnego zebrania ciepło pożegnaliśmy odchodzący Zarząd kadencji 2019-2022, a zwłaszcza tak zasłużone dla naszego środowiska osoby jak Teresa Brodniewicz, Piotr Iwanowski, Karol Szczukiewicz i Marcin Ossowski, które nie zdecydowały się na kontynuację pracy w kolejnym Zarządzie.

 

Wybraliśmy też nowy Zarząd na kadencję 2022-2025 w składzie:

  • Antoni Jedrzejowski: Prezes
  • Aneta Sitarska Haber: Wice Prezes
  • Konrad Maciejewski: Skarbnik
  • Beata Maciejewska: Członek Zarządu
  • Małgorzata Gerjatowicz-Osmańska: Członek Zarządu
  • Wojciech Janus: Członek Zarządu
  • Dariusz Żebrowski: Członek Zarządu

Nowy Zarząd dołoży wszelkich starań, aby stymulować rozwój BK w Polsce, wzmacniać Stowarzyszenie GCPpl i wspierać naszych członków w zdobywaniu wiedzy i karierze zawodowej. O szczegółowych planach nowego Zarządu będziemy informować wkrótce, na pewno planujemy spotkanie integracyjne jesienią i chcielibyśmy, aby środowisku BK przybliżyć Stowarzyszenie, które właśnie w tym roku kończy 25 lat !!

 

 


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ