Aktualności
30 KWIETNIA 2024 23:29
Autor: Natalia Magielska

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku. 

 

Walne Zebranie odbędzie się w biurze firmy Parexel w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury18 A w dniu 13 czerwca 2024 o godzinie 13.30, a w przypadku braku quorum drugi termin zebrania będzie o godzinie 14.30. W takiej sytuacji przed drugim terminem zebrania planujemy przeprowadzić otwartą debatę na temat prawnych i praktycznych aspektów uzyskiwania zgody na prowadzenie badania klinicznego w oparciu o Rozporządzenie 536/2014 oraz polską Ustawę o badaniach klinicznych.

 

Plan spotkania oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków w załączeniu.

 

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność na Walnym Zebraniu.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


Załączniki:

Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ