Aktualności
16 CZERWCA 2024 21:10
Autor: Natalia Magielska

W dniu 13 czerwca 2024 odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia GCPpl podsumowujące działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku. Zarząd Stowarzyszenia i Koordynatorzy poszczególnych grup roboczych przedstawili szczegółowe sprawozdania z prowadzonej aktywności i wspólnych osiągnięć (szczegóły w załączonej prezentacji). Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie oceniła pracę Zarządu i grup roboczych, duży stopień realizacji założonych celów oraz zarekomendowała kontynuację tych działań w kolejnych latach. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom GCPpl, którzy inicjują i prowadzą liczne inicjatywy mające na celu rozwój badań klinicznych w Polsce i wspieranie naszego środowiska.

 

Priorytetowe cele Stowarzyszenia na kolejny rok to:

  • Wsparcie dla środowiska badań klinicznych w implementacji Ustawy o badaniach klinicznych i powiązanych rozporządzeń
  • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych
  • Budowanie pozytywnego wizerunku badań klinicznych w Polsce
  • Wspieranie szeroko pojętego rozwoju zawodowego w branży badań klinicznych w Polsce
  • Zapewnienie stabilnego rozwoju Stowarzyszenia GCPpl jako efektywnej organizacji pozarządowej
  • Wzmocnienie profesjonalnego rozwoju ośrodków badawczych w Polsce
  • Wspieranie rozwoju badań klinicznych niekomercyjnych w Polsce

Planujemy też kolejne duże spotkanie integracyjne we wrześniu 2023 w Warszawie - więcej informacji wkrótce 😊

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl


Załączniki:

Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ