Aktualności
3 KWIETNIA 2018 14:32
Autor: Karol Szczukiewicz

Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza na II Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment, który odbędzie się 9-10 kwietnia w Warszawie, w Centrum Olimpijskim PKOL (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zachęcamy do darmowej rejestracji dostępnej na stronie: www.komunikacjazdrowotna.pl. Tam też znajduje się więcej szczegółów na temat programu. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na stronie: www.medexpress.pl.


5 MARCA 2018 10:32
Autor: Administrator

Przyjazne Badania Kliniczne jest to kampania edukacyjna o charakterze społecznym. Projekt skierowany jest do pacjentów i ma na celu dostarczenie im rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych. Kampanię wspierają liczne organizacje zrzeszające i wspierające pacjentów z różnymi chorobami, instytucje i organizacje związane z badaniami klinicznymi oraz media. Informacje, które otrzyma pacjent w ramach kampanii będą miały charakter praktyczny, ale podparty wiedzą ekspercką.

W projekcie przewidziane są wydarzenia edukacyjne skierowane do pacjentów: wykłady, warsztaty, panele edukacyjne, webinary etc. na temat badań klinicznych. Eksperci zaangażowani do kampanii "Przyjazne Badania Kliniczne" będą udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, z jakimi może zetknąć się pacjent zainteresowany udziałem w badaniu.

Będziemy edukować pacjentów i ich najbliższych na temat potencjalnych korzyści z udziału w badaniach klinicznych, ale też na temat ryzyka, jakie są z nimi związane. Program zakłada także możliwość zgłaszania tematów i wątków do dyskusji i edukacji przez samych pacjentów.

Wierzymy, że podejmowane działania przyczynią się do poprawienia wiedzy na temat badań klinicznych oraz ich lepszego zrozumienia wśród pacjentów, a jednocześnie pozwolą chorym na świadomy wybór co do korzystania z tej opcji terapeutycznej, bez obaw wynikających z braku rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie Kampanii: http://www.przyjaznebadania.edu.pl/


12 LUTEGO 2018 12:13
Autor: Karol Szczukiewicz

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na warsztaty

 

Dokumentacja w badaniach klinicznych - 13 marca 2018

Link do rejestracji: https://warsztaty-gcppl-2018.evenea.pl/


Audyt RODO w badaniach klinicznych - 22 marca 2018

Link do rejestracji: https://audyt-rodo.evenea.pl/


9 LUTEGO 2018 21:13
Autor: Karol Szczukiewicz

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to cyklicznie odbywające się wydarzenie, które stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz okazją do spotkania ekspertów, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Forum to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej. Ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując na stałe Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego.

W tegorocznym, III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej, udział potwierdził i zaszczyci swoją obecnością w charakterze prelegenta, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. Wydarzenie zostało również objęte Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, będą niepowtarzalną okazją do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca w godz. 9.00-18.00 w Centrum Olimpijskim PKOI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dla uczestników dostępne są na stronie internetowej www.mfmp.pl.


8 LUTEGO 2018 16:13
Autor: Karol Szczukiewicz

1 lutego 2018 r. wystartował konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.

Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

 • Koordynator ośrodka badawczego,
 • Asystent badań klinicznych,
 • Monitor badań klinicznych,
 • Kierownik projektu.

Konkurs składa się z 3 etapów:

I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody

Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:

1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

 • kategoria Koordynator - 6000 zł
 • kategoria Asystent - 6000 zł
 • kategoria Monitor - 7500 zł **
 • kategoria Kierownik projektu - 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych" lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.

2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:

Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

 • Rejestracja oraz I. etap - do 15 marca 2018 r.
 • Ogłoszenie zwycięzców - 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.

Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl


31 STYCZNIA 2018 15:13
Autor: Administrator

17 STYCZNIA 2018 09:25
Autor: Administrator

Konferencja odbędzie się  w Audytorium WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 w dni 24 maja 2018.

W Programie konferencji m. in:
•    Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych
•    Debata ekspertów „Innowacja po polsku”
•    Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta”
•    Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych 
 


12 GRUDNIA 2017 12:39
Autor: Administrator
16 listopada 2017  e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne
21 lutego 2018 Badania kliniczne faz wczesnych
19 kwietnia 2018    Niekomercyjne badania kliniczne

 

Informacje na temat poszczególnych spotkań będą pojawiały się z odpowiednim wyprzedzeniem. Osobą odpowiedzialną za powyższe wydarzenia jest Karol Szczukiewicz (karol.szczukiewicz@gmail.com).


16 LISTOPADA 2017 09:03
Autor: Administrator

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl zaprasza na seminarium "e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne", które odbędzie się już 16 listopada 2017r. w Auli Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej (IMDiK) przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie, w godzinach 13:30-16:30.

 

Udział w Seminarium jest darmowy dla członków Stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami. Koszt udziału pozostałych osób to 200zł (do uregulowania na miejscu).

 

Strona wydarzenia dostępna jest na portalu Facebook: link

 

Ostatnia aktualizacja z dnia 15 listopada 2017.


3 LIPCA 2017 08:27
Autor: Administrator

Serdecznie informujemy, że dnia 30 czerwca 2017 odbędzie się Seminarium w biurze RPO.

Zaproszenie znajduje się pod następującym adresem: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-w-biurze-rpo-wybrane-aspekty-praw-cz%C5%82owieka-bioetyka-prawa-pacjenta-umieraj%C4%85cego


Wydarzenia
 • BRAK WYDARZEŃ