Aktualności
12 LUTEGO 2018 12:13
Autor: Karol Szczukiewicz

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na warsztaty

 

Dokumentacja w badaniach klinicznych - 13 marca 2018

Link do rejestracji: https://warsztaty-gcppl-2018.evenea.pl/


Audyt RODO w badaniach klinicznych - 22 marca 2018

Link do rejestracji: https://audyt-rodo.evenea.pl/


9 LUTEGO 2018 21:13
Autor: Karol Szczukiewicz

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to cyklicznie odbywające się wydarzenie, które stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz okazją do spotkania ekspertów, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Forum to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej. Ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując na stałe Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego.

W tegorocznym, III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej, udział potwierdził i zaszczyci swoją obecnością w charakterze prelegenta, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. Wydarzenie zostało również objęte Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, będą niepowtarzalną okazją do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej odbędzie się 5 marca w godz. 9.00-18.00 w Centrum Olimpijskim PKOI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dla uczestników dostępne są na stronie internetowej www.mfmp.pl.


8 LUTEGO 2018 16:13
Autor: Karol Szczukiewicz

1 lutego 2018 r. wystartował konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.

Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

 • Koordynator ośrodka badawczego,
 • Asystent badań klinicznych,
 • Monitor badań klinicznych,
 • Kierownik projektu.

Konkurs składa się z 3 etapów:

I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody

Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:

1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

 • kategoria Koordynator - 6000 zł
 • kategoria Asystent - 6000 zł
 • kategoria Monitor - 7500 zł **
 • kategoria Kierownik projektu - 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych" lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.

2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:

Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

 • Rejestracja oraz I. etap - do 15 marca 2018 r.
 • Ogłoszenie zwycięzców - 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.

Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl


31 STYCZNIA 2018 15:13
Autor: Administrator

17 STYCZNIA 2018 09:25
Autor: Administrator

Konferencja odbędzie się  w Audytorium WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 w dni 24 maja 2018.

W Programie konferencji m. in:
•    Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych
•    Debata ekspertów „Innowacja po polsku”
•    Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta”
•    Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych 
 


12 GRUDNIA 2017 12:39
Autor: Administrator
16 listopada 2017  e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne
21 lutego 2018 Badania kliniczne faz wczesnych
19 kwietnia 2018    Niekomercyjne badania kliniczne

 

Informacje na temat poszczególnych spotkań będą pojawiały się z odpowiednim wyprzedzeniem. Osobą odpowiedzialną za powyższe wydarzenia jest Karol Szczukiewicz (karol.szczukiewicz@gmail.com).


16 LISTOPADA 2017 09:03
Autor: Administrator

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl zaprasza na seminarium "e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne", które odbędzie się już 16 listopada 2017r. w Auli Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej (IMDiK) przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie, w godzinach 13:30-16:30.

 

Udział w Seminarium jest darmowy dla członków Stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami. Koszt udziału pozostałych osób to 200zł (do uregulowania na miejscu).

 

Strona wydarzenia dostępna jest na portalu Facebook: link

 

Ostatnia aktualizacja z dnia 15 listopada 2017.


3 LIPCA 2017 08:27
Autor: Administrator

Serdecznie informujemy, że dnia 30 czerwca 2017 odbędzie się Seminarium w biurze RPO.

Zaproszenie znajduje się pod następującym adresem: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-w-biurze-rpo-wybrane-aspekty-praw-cz%C5%82owieka-bioetyka-prawa-pacjenta-umieraj%C4%85cego


31 MAJA 2017 10:49
Autor: Administrator

Hasłem tegorocznej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 25 maja 2017 było „Badania kliniczne – porozmawiajmy o innowacjach”. Spotkanie współorganizowały INFARMA, GCPpl oraz PolCRO przy honorowym udziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowanie było ogromne i frekwencja dopisała (ponad 1000 osób zarejestrowanych, wśród nich pracownicy CRO, branży farmaceutycznej, przedstawiciele ośrodków badawczych i organizacji pacjenckich oraz studenci).

Tematem przewodnim spotkania były innowacje w obszarze badań klinicznych. Eksperci dyskutowali także na temat znaczenia unijnego Rozporządzenia 536/2014 dla rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Po raz pierwszy zaprezentowano rekomendacje Zespołu ds. badań klinicznych przy Ministrze Zdrowia, który pracował w trakcie ostatniego roku i w końcu kwietnia 2017 przedłożył Ministrowi Zdrowia swoje zalecenia. Dla naszego środowiska to temat niezwykle ważny (według ankiety prowadzonej w czasie rejestracji 70% respondentów wskazało ten temat jak najważniejszy). Niestety zabrakło obecności i większego zainteresowania rozwojem badań klinicznych ze strony decydentów i ustawodawcy. Minister Zdrowia oraz Minister Rozwoju, pomimo wcześniejszych zapewnień nie przybyli na nasze spotkanie. To pokazuje jak wiele mamy do zrobienia, aby zainteresować politycznych decydentów tematyką badań klinicznych. Potrzeba dialogu pomiędzy interesariusza rynku badań klinicznych oraz wypracowanie dobrych rozwiązań prawnych pozostaje kluczowym zadaniem na najbliższy rok. Ważną częścią konferencji była debata z udziałem ekspertów, którą poprowadziła redaktor Iwona Schymalla. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: 

 • Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • mec. Olga Zielińska, Ministerstwo Zdrowia, Dep. Polityki Lekowej i Farmacji

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie

 • dr n. med. Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 • dr n. med. Andrzej Dąbrowski, Członek Komisji Bioetycznej przy Warszawskiej OIL

 • Katarzyna Ziemian-Jurkowska, INFARMA, Wiceprzewodnicząca grupy roboczej ds. badań klinicznych

 • Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Przewodniczący  Komitetu Koordynacyjnego EUPATI w Polsce

 • dr n. med. Wojciech Masełbas, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO

 • dr. n. med. Antoni Jędrzejowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Tytuł „Legislacja dla innowacji” wskazuje jaki był przewodni temat dyskusji. Zarówno badacze, jak i lekarze-klinicyści, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz firm-sponsorów byli jednomyślni w kwestii stworzenia szerokiego pakietu wsparcia ze strony krajowego regulatora dla wszystkich podmiotów zajmujących się badaniami klinicznymi. Reprezentująca podczas debaty Ministerstwo Zdrowia mec. Olga Zielińska zapewniła uczestników, że w resorcie zdrowia rozpoczęły się prace nad ustawą o badaniach klinicznych, jednak przyjmując nawet szybką ścieżkę legislacyjną, ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Reportaż z tej debaty przedstawimy wkrótce na YouTube.

Druga część konferencji była poświęcona równie ciekawym i ważnym tematom takim jak: dostępność nowoczesnych terapii, standardy jakości w badaniach klinicznych, rozwój badań klinicznych w onkologii, sposoby rekrutacji uczestników badań.  Zdaniem Nick’a Sykes’a, Senior Director Worldwide Safety & Regulatory w firmie Pfizer, czynnikiem ograniczającym pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii, nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach, są przede wszystkim obowiązujące regulacje administracyjno-prawne. Wiele dyskusji wywołało wystąpienie Marcina Makowskiego (Head of Centralized Monitoring, AstraZeneca) poświęcone kwestii granic tolerancji w zakresie jakości badań klinicznych. Nie zabrakło także ważnego głosu przedstawicieli badaczy i środowiska akademickiego. Prof. Piotr Rutkowski podkreślił znaczenie badań klinicznych w szczególności dla pacjentów onkologicznych w Polsce. Objęcie pacjenta badaniem klinicznym w naszym kraju znacząco poprawia jego rokowania na powrót do zdrowia, czego nie obserwuje się w innych krajach, o większym dostępie do innowacyjnych terapii. Nie można zapominać o konieczności rozwoju badań niekomercyjnych. O tym, że badania kliniczne stanowią integralny element procesu tworzenia leków wspominał prof. Piotr Wysocki, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej prezentacji zaakcentował konieczność dostępu do informacji o prowadzonych badaniach dla pacjentów i lekarzy. Stąd potrzeba stworzenia rejestru badań onkologicznych, które powinien być gotowy we wrześniu 2017. Na zakończenie konferencji Magdalena Margasińska-Brach z POLCRO zaprezentowała nowoczesne narzędzia rekrutacji uczestników do badań klinicznych, m.in. media społecznościowe, zintegrowane kampanie informacyjne oraz włączenie organizacji pacjenckich.

Tematyka Konferencji była urozmaicona a wykłady na wysokim poziomie co potwierdziły liczne komentarze jakie otrzymaliśmy od uczestników zaraz po jej zakończeniu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, panelistom i uczestnikom Konferencji za udział w spotkaniu i już teraz zapraszamy na następne spotkanie w maju 2018!

 

Materiały z konferencji:

 

Galeria:


18 MAJA 2017 12:18
Autor: Stowarzyszenie GCPpl

Zarząd Stowarzyszenia wita na nowej stronie GCPpl. Portal został przygotowany we współpracy z naszym partnerem technologicznym, firmą 2KMM. Mamy nadzieję, że spełni on oczekiwania sympatyków badań klinicznych oraz członków samego Stowarzyszenia.

Aby zachować dostęp do wszystkich informacji, do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności nowej strony poprzednia wersja serwisu będzie dostępna pod adresem: http://gcppl.allwelt.pl/

W najbliższym czasie odbędzie się również przeniesienie wszystkich aktywnych użytkowników do nowego serwisu. Wszelkie informacje zostaną przesłane drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji.


Wydarzenia