Aktualności
18 MAJA 2017 12:14
Autor: Stowarzyszenie GCPpl

Plan Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

Godz. PUNKT PROGRAMU

13:30

Rejestracja, kawa, czas na opłacenie składek członkowskich

14:00

Pierwszy termin Obrad Walnego Zebrania Członków

 

W przypadku braku kworum:

14:00 - 14.30

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce

Pani Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych, URPL

14:30 – 15.00

Rekomendacje Zespołu przy Ministrze Zdrowia w sprawie badań klinicznych i co dalej? Brainstorming i dalsze aktywności

Pan Antoni Jędrzejowski

15:00

Drugi termin Obrad Walnego Zebrania Członków

(Agenda załączona osobno)

17:30

Zakończenie Walnego Zebrania Członków

 

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz

 

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

 

  PUNKT PROGRAMU

1.

Wybór Przewodniczącego, Wybór Protokolanta

2.

Stwierdzenie obecności kworum oraz ważności zebrania

Wybór Komisji Skrutacyjnej,

Przyjęcie porządku obrad

3.

Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego

4.

Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej

5.

Głosowania nad przyjęciem sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej - głosowania jawne

6.

Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przeznaczenia zysków z działalności Stowarzyszenia wypracowanych w roku 2016

7.

Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia w zakresie sposobu przystępowania nowych członków do Stowarzyszenia

8.

Ogłoszenie wyników głosowania

9.

Zamknięcie Zebrania


Wydarzenia