Stowarzyszenie

Akredytacja Szkoleń

W odpowiedzi na rosnącą ilość szkoleń zgłaszanych do akredytacji Stowarzyszenia GCPpl poniżej zamieszczamy Regulamin uzyskiwania uzyskania akredytacji.

Studia (podyplomowe)

Stowarzyszenie GCPpl nie udziela akredytacji studiom podyplomowym. Na wniosek Uczelni GCPpl może jedynie zostać Partnerem takich studiów (współpraca przy tworzeniu i/lub realizowaniu toku studiów) lub też udzielić Patronatu, jak poniżej:

Do wniosku o Patronat, skierowanego do Zarządu Stowarzyszenia, należy załączyć:
- Program studiów,
- Sylwetki prelegentów (co najmniej przykładowe),
- Propozycję zniżki dla aktywnych członków Stowarzyszenia GCPpl (Stowarzyszenie powinno każdorazowo dokonywać weryfikacji takich osób).

Patronat udzielany jest na 1 edycję (1 rok) studiów. W przypadku chęci przedłużenia patronatu należy ponownie złożyć wniosek.

Wydarzenia/Konferencje

Stowarzyszenie GCPpl nie udziela akredytacji wydarzeniom/konferencjom. Na wniosek Organizatora może jedynie zostać Partnerem takiego wydarzenia.

Ogólne zasady udzielania Patronatu:

Wydarzenia niekomercyjne:

- Artykuł w zakładce "Aktualności" wraz z bannerem i linkiem do wydarzenia,
- Wydarzenie wyświetlane w kalendarzu na stronie głównej,
- Wydarzenie wyświetlane jako banner na stronie głównej (przewijany banner z 3 najbliższymi wydarzeniami).

Wydarzenia komercyjne:

- Artykuł w zakładce "Aktualności" wraz z bannerem i linkiem do wydarzenia,
- Wydarzenie wyświetlane w kalendarzu na stronie głównej,
- Wymagane przyznanie zniżki dla aktualnych członków Stowarzyszenia GCPpl (nie mniej niż 20% kosztów uczestnictwa).