Stowarzyszenie

Komisja Rewizyjna

Marta Zakrzewska

Karol Szczukiewicz

Piotr Iwanowski

Przemysław Magielski

Agnieszka Multanowska

Sąd Koleżeński

Małgorzata Dusza-Rowińska

Aneta Mierzejewska

Teresa Brodniewicz

Agnieszka Linkiewicz-Zegan

Działalność zarządu, wybieralnych władz stowarzyszenia oraz grup roboczych jest całkowicie społeczna.

Biuro Zarządu
adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-106 Warszawa
tel. 22 572 59 59
fax 22 572 59 57
Administracja: Bożena Mikołajczak