Stowarzyszenie

W Polsce:

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)

Naczelna Rada Lekarska i Izby Lekarskie

Komisje Bioetyczne

INFARMA

PolCRO

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Polska Koalicja Pacjentów Okologicznych (PKOPO)

 

Na świecie:

Europejska Akademia Pacjentów (EUPATI)

European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)

Ukrainian Association for Clinical Research (UACR)