Stowarzyszenie
  • Przynależność do grupy polskich profesjonalistów zajmujących się badaniami klinicznymi.
  • Możliwość udziału w seminariach organizowanych kilka razy do roku.
  • Dostęp do poradnictwa, szkoleń i rekomendacji, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
  • Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych wydarzeniach ze zniżkową odpłatnością (jeśli dotyczy).