Stowarzyszenie
  • Przynależność do grupy polskich profesjonalistów zajmujących się badaniami klinicznymi.
  • Możliwość udziału w seminariach organizowanych kilka razy do roku (bezpłatnie lub na preferowanych warunkach).
  • Dostęp do poradnictwa, szkoleń i rekomendacji, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
  • Możliwość uczestnictwa w zewnętrznych wydarzeniach (konferencje, szkolenia, studia podyplomowe, itp.) ze zniżkową odpłatnością (jeśli dotyczy).
  • Składka członkowska za rok kalendarzowy wynosi 100 zł.